Hart start vanaf 27 maart 2023 met een pilot waarin een geselecteerde groep scholen de mogelijkheid krijgt om met een bus een culturele instelling te bezoeken. Het doel is om kinderen de kans te geven vaker een voorstelling, tentoonstelling of ander educatief programma te bezoeken. De pilot met de Cultuurbus loopt nu tot aan de zomervakantie maar zal, bij voldoende belangstelling, in het schooljaar 2023-2024 worden voortgezet. Het aantal beschikbare ritten is dan groter. Het busvervoer wordt uitgevoerd door Pouw Vervoer.

Meer info op onze website