Beeldmateriaal

Hart maakt op de website en social media gebruik van beeldmateriaal. Het is voor ons een belangrijk middel om de inhoud en veelzijdigheid van onze dienstverlening aan te tonen. Muziek, beeldende kunst, theater of dans, wij laten het graag zien! Natuurlijk doen we dit met respect voor jouw privacy.

Toestemming

Foto’s en video’s zijn persoonsgegevens en het publiceren van beeldmateriaal op een internetpagina of op social media is dus een vorm van verwerken van persoonsgegevens. Wij hanteren daarom de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Wanneer de verwerking van foto's en video's niet strikt noodzakelijk is, zullen wij om toestemming vragen (bij leerlingen jonger dan 16 jaar aan zijn/haar ouders/voogd). Daarbij omschrijven we met welk doel en waarvoor we het beeldmateriaal gebruiken, zodat betrokkenen precies weten waar toestemming voor wordt gegeven. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gebruik beeldmateriaal
Beeldmateriaal wordt door ons doorgaans digitaal gebruikt. Denk hierbij aan onze website, nieuwsbrieven, social media en/of YouTube kanaal. Indien wij beeldmateriaal gebruiken voor drukwerk, zullen wij hier expliciet toestemming voor vragen.

Toestemming intrekken / beeldmateriaal verwijderen

Heb je toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal, maar wil je deze bij nader inzien intrekken? Dan kun je dit kenbaar maken via receptie@hart-haarlem.nl. Om je verzoek zo snel mogelijk te behandelen helpt het ons zo exact mogelijk aan te geven:

  • om welke activiteit het gaat (omschrijving en datum);
  • om welke foto of video het gaat (titel of link);
  • om welke persoon op de foto of video het gaat.

Noteer bij het onderwerp van je e-mail 'Intrekken toestemming beeldmateriaal'.

Ouder beeldmateriaal

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is 25 mei 2018 ingegaan. Het kan zijn dat je op onze website, social media of ons youtube kanaal een foto of video tegenkomt waar je niet expliciet toestemming voor hebt gegeven. Voel je in dat geval vrij ons hierop aan te spreken en een verzoek in te dienen de foto of video te verwijderen.