Ga direct naar inhoud

Hoe werkt het CultuurMenu

MijnOmgeving op de website van Hart
Op de website van Hart is voor elke school een zogenaamde MijnOmgeving beschikbaar. Hier vul je na inloggen de algemene gegevens van je school in, evenals de leerlingenaantallen. Ook kun je hier het complete jaarprogramma van je school bekijken. Op het tabblad Uitleg vind je gedetailleerde uitleg over de werking van de MijnOmgeving. Als school draag je gedurende het gehele schooljaar zorg voor up-to-date gegevens.

Cultuurcoördinator
Hart en onze kunstenaars/ docenten communiceren over het CultuurMenu en workshops graag met een vaste contactpersoon van de school. Wanneer er tijdens het schooljaar een nieuwe cultuurcoördinator wordt aangesteld, horen we graag wie ons nieuwe contact is, zodat de communicatie over de activiteiten goed verloopt. Dit regel je in de MijnOmgeving op de website van Hart.

Groepsindeling en leerlingenaantallen
Hart vult de groepsindeling en leerlingenaantallen van je school voor elk nieuw schooljaar in op basis van de indeling en aantallen van het lopende schooljaar.

Let op
Controleer de groepsindeling en leerlingenaantallen voordat je je keuze uit het CultuurMenu maakt. Dit is van belang omdat alléén het programma van de ingevulde groepen voor jouw school wordt getoond én omdat je alleen voor die groepen en leerlingen je bestelling kunt doen.

Natuurlijk is de groepsindeling en het aantal leerlingen per groep op het moment van inschrijving nog een schatting. Het is wel een belangrijke prognose voor ons om te checken of er voor alle leerlingen een activiteit beschikbaar is.

Dringend verzoeken we je om het overzicht bij te werken zodra de groepsindeling en de leerlingenaantallen definitief zijn. Ook is het prettig wanneer je aangeeft of er een extra kleutergroep te verwachten is in de periode na Kerst.

Wanneer er gedurende het schooljaar wijzigingen in de aantallen zijn, vragen we je dit via de MijnOmgeving te wijzigen. Hart krijgt een bericht bij elke wijziging.

Wanneer we uiterlijk drie weken voordat een activiteit plaatsvindt een wijzigingsbericht ontvangen, kunnen we nog onderzoeken of extra leerlingen geplaatst kunnen worden. Ook wanneer er minder leerlingen deelnemen horen we dit graag.

Keuze CultuurMenu
Vanaf half maart is het CultuurMenu beschikbaar voor de scholen en kan er gekozen worden. De cultuurcoördinator van elke deelnemende school ontvangt per mail de uitnodiging om via de website de keuze in te dienen.

Leerkrachten kunnen de activiteiten van het CultuurMenu bekijken op het openbare gedeelte van de website van Hart.

De school heeft vanaf half maart ongeveer vier weken de tijd voor het insturen van de keuze.

Data verifiëren
Je verifieert voordat je de keuzes instuurt de data en tijden van de voorstellingen met eventueel al bestaande afspraken, schooltijden en roostervrije dagen voor het volgend schooljaar, zodat je niet voor teleurstellingen komt te staan.

Voorwaarden
Als je je keuze instuurt verklaar je dat je voldoet aan de voorwaarden die bij de activiteiten staan aangegeven.

Bevestiging
In juni ontvangt de cultuurcoördinator per e-mail de definitieve toekenning van het CultuurMenu voor je school.

Jaarprogramma
In de MijnOmgeving vind je een overzicht van alle activiteiten die je school bij Hart heeft afgenomen. Je ziet hier de ingestuurde keuze voor het CultuurMenu, na juni de toegekende activiteiten, en de activiteiten van CultuurKeus en MuziekLab die jouw school bij Hart heeft besteld.

Voorstellingen in zalen en museumbezoek
Het vervoer van leerlingen naar activiteiten die buiten de school plaatsvinden, wordt door de school zelf geregeld en bekostigd.

Bij voorstellingen in zalen en museumbezoek zorgt de school voor 1 begeleider per 8 leerlingen, tenzij anders aangegeven. Aan deze begeleider zijn 8 leerlingen toegewezen waar hij/zij speciaal verantwoordelijk voor is, voor -, tijdens - en na afloop van het bezoek.

Afzeggen van een activiteit door een school
Wanneer een geplande activiteit voor je leerlingen niet door kan gaan, geef je dit zo spoedig mogelijk door aan Hart, én aan het museum of de kunstenaar/docent. Verplaatsen is in overleg met Hart incidenteel mogelijk, mits de activiteit 3 weken voor de geplande uitvoeringsdatum is afgezegd, de activiteit in dezelfde periode kan worden gepland en er bij de aanbieder mogelijkheden zijn. Een voorstellingsbezoek dat is afgezegd kan niet worden ingehaald.

Klik hier om algemene informatie over het CultuurMenu te lezen.

Klik hier om te zien bij welke wijk welke school hoort.