Ga direct naar inhoud

Spelregels en voorwaarden bij de naschoolse activiteiten van MuziekLab

Inschrijving en plaatsing
Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit vul je een inschrijfformulier in. Dat kan online via www.hart-haarlem.nl. Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. We behandelen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk één week voor het begin van de cursus krijg je een schriftelijke bevestiging van plaatsing.

Wachtlijst
We doen ons best om iedereen die zich inschrijft te plaatsen. Het kan desondanks voorkomen dat er geen (onmiddellijke) plaats voor je is: de cursus kan volgeboekt zijn, uitgesteld worden of niet doorgaan door onvoldoende inschrijvingen. Je ontvangt hiervan schriftelijk of per e-mail bericht. We nemen contact op als er alternatieve plaatsingsmogelijkheden zijn.

Betaling
Voor cursisten jonger dan 18 jaar zijn de ouders/verzorgers betaling plichtig. Met het insturen van het inschrijfformulier is de aanmelding definitief en is er lesgeld verschuldigd, mits de cursus doorgaat en de cursist is geplaatst. Het lesgeld wordt ongeveer twee weken na de startdatum geïnd middels een eenmalige automatische incasso. Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het volledige lesgeld verschuldigd; dit geldt ook als er binnen drie weken voor aanvang van de activiteit wordt ingeschreven. Als je het cursusgeld niet tijdig betaalt ontvang je een betalingsherinnering van Hart. Blijf je ook nadien in gebreke dan geeft Hart de vordering uit handen aan een incassobureau. De kosten in en buiten rechte die daarvoor gemaakt moeten worden, komen voor rekening van de betaling plichtige. Als je het achterstallige cursusgeld niet hebt betaald, neemt Hart een nieuwe inschrijving niet in behandeling.

Het Jeugdcultuurfonds Haarlem
Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds. Zie voor meer informatie hierover www.jeugdcultuurfonds.nl of vraag ernaar op je school.

Afmelden en tussentijds opzeggen van de cursus door cursist
Als je een keer niet naar de les kunt komen, kun je je afmelden bij de school waar je de naschoolse lessen volgt. Het telefoonnummer staat in de bevestigingsmail die je krijgt bij plaatsing. Inhalen van gemiste lessen is in verband met roostering in principe niet mogelijk. Verhindering door een leerling geeft geen recht op restitutie van lesgeld.

Uitval van lessen

Door ziekte of onvoorziene verhindering van de docent kan het voorkomen dat lessen uitvallen. Lessen worden indien mogelijk op een later moment ingehaald of er wordt een vervangende docent gezocht. Als bij Hart je mobiele telefoonnummer en e-mailadres bekend is, wordt je zo tijdig als mogelijk geïnformeerd over uitval van lessen.

Gehoorbescherming

Gehoorbeschadiging kan al ontstaan bij 75 dB. Vooral slagwerkers, koper- en houtblazers en leerlingen die in een popband spelen, lopen risico. Wij adviseren cursisten daarom, in overleg met hun docent, gehoorbescherming aan te schaffen. Hart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade.

Gebruik van instrumenten

De muziekinstrumenten in de les worden verzorgd door Hart. De leerling heeft de plicht om voorzichtig met het instrument om te gaan en aanwijzingen van de Hart-docenten op te volgen, zodat schade, diefstal, vermissing of abnormale slijtage wordt voorkomen. Voor eventuele schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik door de leerling tijdens de naschoolse lessen zal de lesgeld plichtige aansprakelijk worden gesteld.

Een suggestie of klacht?

Heb je een suggestie of een klacht? Mail deze dan naar info@hart-haarlem.nl. Hart kent een klachtenreglement, is aangesloten bij het College Persoons Bescherming en kent een privacyreglement.

Portretrecht en geluidsopnames
Hart laat regelmatig fotoreportages en geluidsopnames maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, social media etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. Hart zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Voorbehoud
Alle door Hart gepubliceerde teksten en bedragen zijn met zorg samengesteld en gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten.