Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding
Muziekakkoord Zuid-Kennemerland dichtbij

Onderstaand het nieuwsoverzicht van Hart Cultuur in School. Klik hier voor de agenda. 


De Wereldmuziekschool, Hart en Stichting Méér Muziek in de Klas bundelen krachten voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in de regio Zuid-Kennemerland. Dinsdag 16 februari organiseerden ze gezamenlijk een online brainstorm waaraan maar liefst 45 partners uit de regio deelnamen. Aan het einde van de sessie lag er een mooi uitgangspunt voor een blauwdruk van het Muziekakkoord.

Iedereen die muziekonderwijs een warm hart toedraagt was welkom. Onder de deelnemers waren zowel leerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren en besturen van scholen als besturen van koren en orkesten. Ook gemeenten, wijkraden, het jeugdcultuurfonds, het conservatorium, ondernemers en culturele instellingen wisten hun weg naar de online bijeenkomst te vinden.

Uit de brainstorm kwam naar voren dat er behoefte is aan een divers en multicultureel aanbod, professionalisering van leerkrachten en een breed palet aan partners voor een duurzaam en structureel karakter. Daarnaast is kansengelijkheid een grote drijfveer. Niet eenmalig door een financiële impuls, maar met follow-up en structureel ingebed in het basisonderwijs.

Laurie Schellekens, leerkracht en intern cultuurcoördinator van Daltonschool de Molenwiek, opperde ouders meer te betrekken bij en te informeren over de muzikale ontwikkeling van hun kinderen en ze uit te nodigen voor voorstellingen en optredens op én buiten school. Janneke Barten, hoofd fondsenwerving bij Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, gaf hierop aan dat zij leerlingen en hun ouders graag een podium biedt. Dit lijkt een startschot voor een vruchtbare en structurele samenwerking!

Anneke Heijne, coördinator Hart MuziekLab: “We zijn ontzettend blij met de opkomst en de inspiratie die is gedeeld tijdens de brainstorm. Wij gaan nu met alle nieuwe partners aan de slag om op korte termijn het Muziekakkoord Zuid-Kennemerland te ondertekenen en zo ‘Méér Muziek in de Klas’ in de hele regio te realiseren.” In opvolging van de brainstorm gaat Hart in gesprek met de scholen om te kijken waar behoefte aan is. De wens vanuit de school is hierin leidend.

Woensdag 10 maart organiseert Stichting Méér Muziek in de Klas een inspiratiesessie met professor Erik Scherder en wetenschapsjournalist Mark Mieras. Zij zullen op een fascinerende manier laten zien wat muziek doet met de ontwikkeling van het kinderbrein. Tijdens de aansluitende bijeenkomst voor de regio Zuid-Kennemerland zullen concrete plannen worden gemaakt voor het Muziekakkoord dat hopelijk in april of mei wordt ondertekend.

Stichting Méér Muziek in de Klas is landelijk aanjager van het Muziekakkoord en helpt de beweging die nu gaande is in Nederland ook naar Zuid-Kennemerland te halen.

Meer informatie
www.meermuziekindeklas.nl