Ga direct naar inhoud
Pilot CultuurCoach start in Schalkwijk

Onderstaand het nieuwsoverzicht van Hart Cultuur in School. Klik hier voor de agenda voor het schooljaar 2019 | 2020.

De CultuurCoach komt naar je toe!

Het komend najaar start er een pilot CultuurCoach in de Boerhaavewijk en Meerwijk. De CultuurCoach wordt voor scholen aanspreekpunt voor cultuuronderwijs.

Hij of zij gaat met de scholen gesprekken voeren over hun ambities op het terrein van cultuuronderwijs en wat er voor nodig is om deze ambities te realiseren. Daarnaast gaat de CultuurCoach organisaties in het sociale domein en cultuurpartners met de scholen verbinden. Hoe kan er een goede aansluiting tussen het aanbod binnen school en na school worden gevonden? En op welke plekken kunnen leerlingen in de wijk terecht?

De pilot in de Boerhaavewijk en Meerwijk wordt - als alles goed loopt - begin 2020 uitgebreid naar de Molenwijk en Europawijk. De pilot wordt met de betrokken scholen geëvalueerd. Als de evaluatie voldoende aanknopingspunten biedt om verder te gaan, krijgen daarna meer wijken van Haarlem een CultuurCoach.