Ga direct naar inhoud
Kenniscentrum

Kenniscentrum

Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs brengt onderwijs en cultuur samen om cultuuronderwijs met kwaliteit te realiseren. Wij zetten ons in om ieder kind de kans te bieden in aanraking te komen met het rijke klimaat aan kunst en cultureel erfgoed van Haarlem en omliggende gemeenten. Hart levert als partner van onderwijs, het culturele veld en de gemeente een bijdrage aan dit eerste contact én aan de verdere culturele ontwikkeling van het kind.

Het meerjarenprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit van het ministerie van OC&W, waarvan Hart de penvoerder is, maakt deel uit van Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs.

Lees meer over wat wij concreet kunnen betekenen:

Contact
Voor meer informatie over Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs kun je contact opnemen met Nicolette Talboom:

ntalboom@hart-haarlem.nl
T 023-553 04 18