Kenniscentrum

Kenniscentrum

Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem brengt onderwijs en cultuur samen, om cultuuronderwijs met kwaliteit te realiseren. Wij zetten ons in om ieder kind de kans te bieden om in aanraking te komen met het rijke klimaat aan kunsten en cultureel erfgoed van Haarlem en haar omliggende gemeenten. Hart levert als partner van onderwijs, het culturele veld en de gemeente een bijdrage aan dit eerste contact én aan de verdere culturele ontwikkeling van het kind.

Werkwijze
Het kenniscentrum begeleidt scholen bij het ontwikkelen van hun visie en het formuleren van hun vraag als het gaat om cultuuronderwijs. Door het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten en scholingen stimuleren we de ontwikkeling van de competenties van leerkrachten en de samenwerking tussen scholen en culturele partners. De werkwijze van Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem is gericht op het bevorderen van de professionalisering en het eigenaarschap bij de scholen. Ons onafhankelijk advies bij het vinden van een geschikte cultuurpartner leidt tot een eigen, gefundeerde keuze van de school.
Het meerjarenprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit van het ministerie van OC&W, waarvan Hart de penvoerder is, maakt deel uit van Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem.

Contact
Voor contact met Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem en antwoord op je vragen hierover kun je terecht bij Nicolette Talboom. Telefonisch via 023-553 04 18 of stuur haar een email.

Lees hier meer over wat wij concreet kunnen betekenen.