Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Cultuurcoaches

In Schalkwijk, Haarlem Noord en Haarlem Oost werken cultuurcoaches aan het toegankelijk en bereikbaar maken van kunst en cultuur voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Binnenschools door het verankeren van cultuuronderwijs in het curriculum; buitenschools door kinderen de kans te geven in hun wijk met cultuur in aanraking te komen. Ze werken hierbij nauw samen met basisscholen, cultuurmakers en partners op het gebied van sport en welzijn in de wijk.

In het kort:

  • Ondersteuning van basisscholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurbeleid en een cultuurprogramma zowel binnen, als buitenschools.
  • Ondersteuning cultuurmakers bij het vraaggericht werken, zodat zij kunnen aansluiten bij de wensen van de scholen en de wensen in de wijk.
  • Samenwerking met partners in de domeinen sport en welzijn om ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Merel van Velzen

Cultuurcoach Haarlem Noord

In Merel haar ideale wereld wordt creativiteit voortdurend aangewakkerd en ruimdenkendheid bevorderd, glanzen de straten van kleurrijke graffiti, klinkt muziek op pleinen, knettert inspiratie uit de huizen, wuiven gedichten aan lantaarns en stromen kleuren uit fonteinen. De wereld ín de wijk waar ieder kind zijn plek en waarde heeft, buiten wordt gedanst met jong, oud, dik, dun, rijk, arm, zwart, wit omdat het ‘m daar niet in zit.

Met een achtergrond op het snijvlak van welzijn en cultuur, educatie en participatie gelooft ze in de kracht van sleutelmomenten in een kinderleven die een levenslang effect kunnen hebben: cultuur verruimt het perspectief op jezelf, de ander en de wereld.


Contact

MvanVelzen@hart-haarlem.nl
T 023 - 553 01 06

Vincent Lamers

Cultuurcoach Schalkwijk

Vincent Lamers woonde als kind in Schalkwijk, zat er op de lagere school en zag de wijk groeien en tot bloei komen. Na de nodige omzwervingen is hij voor zijn werk weer terug in Schalkwijk.

Van huis uit is Vincent vakleerkracht muziek. Van daaruit heeft hij zich de laatste jaren ontwikkeld tot een all round adviseur cultuureducatie. Veel scholen kennen hem als procesbegeleider voor de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit of de Muziekimpuls. Ook speelt Vincent graag mee in het wijkorkest in de Boerhaavewijk. Het mooiste daaraan vindt hij de optredens van het orkest waarbij de kinderen, de ouders en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Dan straalt iedereen!


Contact

VLamers@hart-haarlem.nl
T 023 - 553 04 19