Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Cultuureducatie met kwaliteit

Voor de regio Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal  is Hart penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Wij begeleiden achtentwintig scholen in een traject op maat ten behoeve van de professionalisering van cultuuronderwijs. De deskundigheid van de leerkrachten en de verankering en borging van cultuurvakken in het schoolcurriculum staan daarbij centraal.

Samenwerking
In de realisatie van de trajecten stimuleert en versterkt Hart de samenwerking tussen scholen en lokale culturele instellingen en kunstenaars.
Hiertoe organiseren wij vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit scholingsdagen, gezamenlijke kennissessies, netwerken en het programma Cultuur in je Rugzak.

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
Voor de periode 2017 – 2020 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie geld beschikbaar gesteld voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook gemeenten dragen bij aan deze regeling. Dat betekent dat de komende vier jaar in heel Nederland scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie samen gaan werken aan verbreding en verdieping van cultuuronderwijs voor kinderen op de basisschool.

Activiteiten binnen programma Cultuureducatie met Kwaliteit
> Schoolportret Tijo van Eeghen
> Co-creatie café
> Cultuur in je Rugzak
> CMK netwerkborrel

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de regeling en de uitvoering van de regeling contact op met Nicolette Talboom, Projectleider Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs:

NTalboom@hart-haarlem.nl

Deel dit