Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het plan Cultuurkracht 023 binnen de aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 gehonoreerd. Hart werkt als penvoerder de komende jaren verder aan cultuureducatie met kwaliteit in de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Heemstede.

Met dit project wil Hart kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar laten kennismaken met de verscheidenheid van cultuur, zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door bewustwording van de eigen culturele kracht en de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen. Dit willen we bereiken door:

  • met het po, vo en cultuurpartners te werken aan een integrale aanpak van cultuureducatie
  • scholen te begeleiden in visie- en planvorming en het implementeren van cultuureducatie
  • cultuurpartners te begeleiden in een professionele samenwerking met scholen
  • een infrastructuur op te bouwen waarin scholen en cultuurpartners gezamenlijk innoveren, onder andere in de vorm van proeftuinen en (leer)netwerken.
  • een onderlinge samenwerking tussen cultuurpartners en sociaal domeinpartners te stimuleren voor het opbouwen van een structurele samenwerking met scholen in de omgeving van het kind.

De adviseurs van Hart begeleiden het proces tussen leerkrachten, docenten en cultuurpartners op scholen. Hart is verbinder bij het stimuleren van de samenwerking tussen scholen en culturele sector en organiseert activiteiten op gebied van scholing en kennisdeling.

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
Voor de periode 2021 – 2024 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook gemeenten dragen bij aan deze regeling. Dat betekent dat de komende vier jaar in heel Nederland scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie samen gaan werken aan verbreding en verdieping van cultuuronderwijs van kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Meer informatie
Heb je nog vragen neem dan contact op met Frouke Jorna, projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit:
fjorna@hart-haarlem.nl

Deel dit