Ga direct naar inhoud
Onze visie en missie m.b.t. ons Cultuuronderwijs (zie ons beleidsplan):
Wij zijn een Jenaplanschool met als visie: “Werldoriëntatie als hart van ons Jenaplanonderwijs”. Uitgaande van onze visie is het logisch om cultuureducatie vooral als geïntegreerd onderdeel binnen het huidige wereldoriënterende onderwijsprogramma op te nemen. De directe omgeving van de school en de thema’s en projecten waarmee we bezig zijn dienen daarbij als uitgangspunt en bron van informatie en beleving. Door ons kunst en cultuuronderwijs op een logische manier met onze (wereldoriënterende) thema’s te verweven streven we ernaar om meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller onderwijs aan de leerlingen geven. Het draagt verder bij aan het verminderen van de overladenheid van het onderwijsprogramma. Net zoals de ervaringsgebieden van ons wereldoriëntatie in een regelmatige cyclus aan bod komen, is het onze doelstelling om de vier geledingen van cultuureducatie (kunst, media, literatuur en erfgoed) binnen ons onderwijs regelmatig geïntegreerd aan bod te laten komen.

Contactgegevens

Veronicaschool
Gonda Dharmaperwira
023-5364092
Antoniestraat 28
2011 CR HAARLEM
023-5364092

Openingstijden

Maaandag en dinsdag: 8.30- 14.45 uur
Woensdag 8.30- 12.15 uur
Boven- en middenbouw (resp. combinatiegroepen 3/4/5 en 6/7/8):
Donderdag en vrijdag: 8.30- 14.45 uur
Kleuterbouw (groepen 0/1/2):
Donderdag en vrijdag: 8.30- 12.00 uur

Wij hebben een continurooster. Maar de lunchpauzes en buitenspeel tijden zijn in de 3 bouwen anders.