Ga direct naar inhoud
Visie op cultuureducatie
Op onze school zijn vele culturen vertegenwoordigd. Door middel van cultuureducatie leren de leerlingen kennisnemen, begrip en waardering ontwikkelen van/voor de eigenheid van de culturen die onze samenleving vormen, zowel in het heden als het verleden.
Het verlagen van drempels voor museum, theater en bioscoop is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Een kennismaking hiermee vinden wij van groot belang.
Ook het aanbieden van verschillende technieken en materialen zijn van grote waarde voor de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen kinderen met plezier passies en individuele talenten ontdekken.

Contactgegevens

De Piramide
Frouwke Arendsen
023-5338064
Duitslandlaan 9
2034 BC HAARLEM
023-5338064

Openingstijden

Continurooster tot 14.15 uur