Ga direct naar inhoud

De komende 3 jaar gaat het Haarlem College zich ontwikkelen op creatief gebied!

De VMBO school ontving subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie waarmee de school een stap gaat zetten op het gebied van Film en Taal. De samenwerking wordt hierbij aangegaan met onder andere de School der Poëzie. Hart sprak met Frank Stassar, docent media en theater aan het Haarlem College.

Kun je kort uitleggen wat er de komende jaren op het Haarlem College gaat gebeuren?
Vanaf februari 2020 werkt het Haarlem College aan de implementatie van een nieuwe vakoverstijgende leerlijn, waarbij Kunst & Cultuur een essentiële schakel is. Een zoektocht binnen de culturele identiteit van een school in een bewegende samenleving. Ook een zoektocht binnen Nieuw VMBO om kunst en cultuur een volwaardige rol binnen het leren van jongeren te geven. Kunst & Cultuur als verbindende en vakoverstijgende schakel, als de meerdere wegen die naar Rome leiden. Putten uit de bron van creativiteit of deze herontdekken.
Kunst en Cultuur dient een prominente plaats te hebben binnen lesprogramma's van scholen, daar het bijdraagt aan de harmonische ontwikkeling van jongeren en goed bij kan dragen aan intrinsieke motivatie. In een vakoverstijgende context zal dat in een bredere context vruchten af kunnen werpen. Leerlingen werken met materie die dynamisch is, waarbij ze het klaslokaal verlaten, bewegen, onderzoek, HUN ideeën ontdekken en gebruiken binnen hun leerproces, leren verbindingen te maken. Samen te werken, elkaars kwaliteiten te ontdekken, stimuleren en bewonderen, andere paden durven te betreden.

Waarom is gekozen voor Film, Taal & Betekenis?
Het oorspronkelijk idee was VMBO ARTHOUSE, maar dat plaatste het teveel in een hoek. Film, Taal en Betekenis klinkt heel objectief, met deze objectiviteit zijn we, naar onze mening makkelijker in staat om meer mensen een rol hierbinnen te geven, van Docent tot leerling. Binnen het concept willen we zoeken naar elementaire verbindingen die uit een klein hoekje kunnen komen, maar grote gevolgen kunnen hebben. Naar films kijken, films gebruiken, maar niet in de laatste plaats zelf films maken, van informatief tot fictief, als werkstuk en/of binnen plusdocument, binnen kunstvakken, Nederlands, maatschappijleer, binnen profielmodules en keuzevakken, uitmondend in een jaarlijkse filmfestival-achtige setting. Film moet een begrip worden, film is beeldtaal, maar kan niet zonder het gesproken woord, deze twee geven elkaar binnen deze context zin, betekenis. Filosofie zal een instrument worden waarin dit meer en meer duidelijk kan worden. Deze vak verbindingen sluiten direct aan bij het denken over en vormgeven van 21st eeuw onderwijs, waarbij multimediale aspecten instrumenten zijn van jongeren om zich te ontwikkelen, natuurlijk binnen de menselijke interactie en door middel van samenwerking. Het tegemoet treden van problemen, zoekend naar vertalingen en oplossingen, het besef dat twee verschillende oplossingen niet betekent dat er een van de twee fout is. Flexibiliteit, nieuwsgierigheid, interesse, mogen willen en kunnen leren. Er zijn veel mogelijkheden waarbij het ingezet kan worden, Het creëren van plusdocument achtige vormen, zoals een filmclub, een filmhuis, een creative writing club, enz. die deels verbindingen leggen van vakken en de werkzaamheden kunnen integreren binnen verschillende vakken, maar ook binnen de structuur LOB leren.

Hoe betrek je docenten van andere vakken bij dit grote project?
Het Haarlem College is een goed uitgeruste school waar behoorlijk wat dingen op Kunst & Cultuurgebied gaande zijn, bijvoorbeeld op theater, film en dansgebied. Maar met de leerlijn willen we het kastenstelsel pogen te doorbreken, het pedagogische schiereiland echt verlaten en er ook weer teugkomen in de zin van een vrijhaven, een atelier, een laboratorium, een plek die onlosmakelijk verbonden is met de buitenwereld.
Binnen de opzet, verdeeld over drie jaar, zijn er 4 momenten waarin samenwerking en uitwerking verder wordt uitgezet. Er is een speergroep Film, Taal & Betekenis gevormd waarin drie docenten van verschillende richtingen zitten, die hiervoor uren hebben gekregen. Zij gaan samenwerken met een team van 3 deskundigen, een danser/choreograaf, een schrijver/regisseur en een filmmaker/regisseur in de dop.
In eerste instantie, gedurende het eerste half jaar richt het team zich op toegankelijke workshops voor een groep collega’s uit verschillende richtingen, verschillende afdelingen die hiervoor worden uitgenodigd. Zo maken we de interactieve samenwerkingscirkel groter. Hierbinnen wordt een pilot project opgestart, gericht op Slavernij, waarbij leerlingen uit leerjaar 2 en 3 worden betrokken.
In de twee daaropvolgende jaren wordt een programma ontwikkeld voor leerlingen, waarbij we gebruik maken van het ontwikkelen van bestaande structuren in samenwerking met speerpuntprojecten, verdeeld over klassen 1 tot en met 4.
In de laatste fase komen we als werkgroep samen en stellen we een concept op dat in de jaren erna zijn neerslag kan gaan vinden, waarbij de rol van de extern deskundige verkleind zal worden en de spirit en uitvoering zal komen te liggen bij docentencrews die er aan gewend zijn om samen in vakoverstijgende Film, taal en Betekenis context te denken en te doen, te initiëren, stimuleren en enthousiasmeren.

Is deze regeling ook interessant voor jouw school?
De subsidieregeling ‘versterking cultuureducatie VMBO’ is voor alle VMBO, VSO en Praktijkscholen nog aan te vragen tm 30 oktober 2020. Hart kan geïnteresseerde scholen informeren en begeleiden bij de aanvraag. Voor vragen neem je contact op met Eske Scheele escheele@hart-haarlem.nl