Ga direct naar inhoud

Hart onderzoekt wensen en behoeften cultuuronderwijs

Hart heeft vanuit de gemeente Haarlem en schoolbesturen opdracht gekregen om een kenniscentrum op te zetten dat zich richt op het verhogen van de kwaliteit van cultuuronderwijs, in samenwerking met onderwijs en cultuurpartners. Als Hart hebben we daar wel al ideeën over, maar we vinden het belangrijk om jullie specifieke wensen en behoeften te horen.

Het onafhankelijk bureau Motivaction gaat in februari gesprekken voeren met directeuren, docenten en bestuurders van het primair en voortgezet onderwijs en cultuurpartners. Met de uitkomsten kunnen we jullie in de toekomst nog beter van dienst zijn.
Heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel deelnemen? Stuur een mailtje naar Bernadette Biegstraaten BBiegstraaten@hart-haarlem.nl


Naast het onderzoek van Motivaction vindt in februari ook een landelijke monitor cultuuronderwijs plaats. Dat wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie in samenwerking met de werkgroep cultuuronderwijs van de LEA (Lokaal Educatie Agenda). Jaarlijks wordt de stand van zaken van cultuureducatie op basisscholen in opdracht van de overheid onderzocht. De LEA werkgroep cultuuronderwijs sluit aan bij de landelijke monitor om hiermee een goed beeld krijgen van de ontwikkelingen van cultuuronderwijs in het kader van het convenant Cultuur en Primair Onderwijs. De uitkomsten geven richting aan de vervolgstappen die de gemeente en schoolbesturen kunnen nemen om goed cultuuronderwijs te realiseren.