Ga direct naar inhoud

Subsidieregeling erfgoededucatie en mediakunst

Ben je als school geïnteresseerd in erfgoededucatie of mediakunst en zou je die graag met cultuurpartners realiseren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft nu een subsidieregeling voor projecten op het gebied van erfgoededucatie en mediakunst die inzetten op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie. Wij willen graag in gesprek met scholen en instellingen die hiermee aan de slag willen! Neem contact op met Nicolette Talboom; ntalboom@hart-haarlem.nl.

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie is een manier om naar onze cultuur te kijken. Door erfgoededucatie leren leerlingen werken met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving en krijgen zij handvatten om verbanden te zien en hun omgeving te onderzoeken. Door persoonlijke betekenis toe te kennen aan erfgoed, draagt erfgoededucatie bij aan historisch besef, geschiedenisleren, burgerschapsvorming, samenlevingsvorming en identiteitsontwikkeling.

Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als kunstzinnige uiting, zoals recentelijk ontwikkelde technologieën, informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen.

De subsidieregeling in het kort
Voor wie?
Het project moet een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere basisscholen. De subsidie wordt aangevraagd door een culturele instelling.

Waarvoor?
Voor een project op het gebied van mediakunst- en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie. Het gaat om een duurzame samenwerking voor drie jaar.

Wanneer?
Er zijn twee aanvraagrondes. Aanvragen die in deze periode binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
2018: 5 maart t/m 7 september
2019: 14 januari t/m 6 september

Hoeveel?

€ 26.000 tot € 80.000 euro per project.
Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen.

Meer informatie
De volledige subsidieregeling en informatie hierover vind je op de website van Cultuurparticipatie.