Ga direct naar inhoud

Subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs verlengd tot 29 juni

De derde en laatste aanvraagronde voor de regeling Impuls Muziekonderwijs is verlengd tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Hiervoor is een extra bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.
Wil je meer en betere muzieklessen verzorgen voor je leerlingen? De leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen? Maak dan gebruik van deze regeling. Meer informatie? Neem contact op met Vincent Lamers: VLamers@hart-haarlem.nl  
Hart kan begeleiden bij de aanvraag en het verbinden aan een muziekpartner.

De subsidieregeling in het kort
Voor wie?
De subsidie is bedoeld om een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs te realiseren. De school werkt daarbij samen met minimaal één culturele instelling met muziekexpertise in de regio van de locatie gedurende de looptijd van het project.

De aanvrager is het schoolbestuur namens een school(locatie).

Waarvoor?
De subsidieaanvraag heeft betrekking op alle drie de volgende onderdelen:
a) het vergroten van de muziekpedagogische en didactische kennis en vaardigheden van de mensen die voor de klas staan,
b) het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren, en
c) het verbinden van binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie aanbod.

Wanneer?
De huidige derde aanvraagronde loopt tot dat het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni).

Hoeveel?
De subsidie bedraagt voor 3 schooljaren:
a. voor locaties met een leerlingenaantal tot en met 99 leerlingen: € 10.000,–
b. voor locaties met een leerlingenaantal tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000,–
c. voor locaties met een leerlingenaantal van 200 leerlingen en meer: € 20.000,–
Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. 60% van dit bedrag kan uit personele uren bestaan.

Meer informatie
De volledige subsidieregeling en informatie hierover vind je op de website van Cultuurparticipatie.