Ga direct naar inhoud

Subsidie aanvragen voor School in de Wijk-activiteiten

De gemeente Haarlem heeft de uitvoeringsregeling School in de Wijk vernieuwd voor de periode 2019-2021. Met deze subsidieregeling kunnen basisscholen activiteiten organiseren gericht op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen van 2 tot 13 jaar.

Dit doen zij samen met pedagogische instellingen en partners uit de kinderopvang, welzijn-, sport- of cultuursector. De activiteiten dragen ook bij aan een betere leefbaarheid in de wijk. De gemeente stelt jaarlijks een subsidie van € 180.000 beschikbaar om deze ontwikkeling te stimuleren.

Hart is al betrokken bij School in de Wijk in twee wijken op het gebied van muziek. Het nieuwe kenniscentrum van Hart kan begeleiden bij de subsidieaanvraag voor het onderdeel culturele activiteiten en het verbinden aan cultuurpartners. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 21 oktober.

Lees meer over Subsidie School in de Wijk.

Zie ook: Cultuur in School