Ga direct naar inhoud

Resultaten doelgroeponderzoek

In februari heeft onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Hart gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het onderwijs en cultuurpartners. Doel was om de wensen en verwachtingen ten aanzien van Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs in kaart te brengen.

Scholen en cultuurpartners vinden persoonlijk contact belangrijk. Advies, scholing en het organiseren van netwerken zijn een aantal van de wensen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen. Wij bedanken alle respondenten voor hun deelname aan het onderzoek.

Samenvatting rapport Motivaction (pdf)

Zie ook: Kenniscentrum