Ga direct naar inhoud

“Moment voor Talent” op De Hartenlust

“Boost voor kunst en cultuureducatie”.

Sinds vorig schooljaar kunnen leerlingen in de onderbouw van De Hartenlust kiezen voor 2 lesuren TOP- Cambridge Engels, sport of kunst. Hiermee bieden we de leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Voor het ontwikkelen van de TOP-uren kunst hebben we een subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuur Participatie. Onze leerlingen maken kennis met verschillende kunstdisciplines. Ze gaan praktisch aan de slag onder begeleiding van de kunstvakdocenten van De Hartenlust.

Er wordt steeds een combinatie gemaakt van een docent van de podiumkunsten met een docent van de beeldende kunsten. Er wordt intensief samengewerkt met externe lokale cultuurpartners. De externen versterken het repertoire en de vaardigheden van de kunstvakdocenten. De lessen voor de leerlingen vinden zowel plaats op school als op locatie. De Hartenlust is een intensieve samenwerking aangegaan met Grafisch Atelier Haarlem, Ymke Fros van Halte6 en Schoolstudio.

In kunstklas 1 is het jaar afgesloten met een voorstelling waarbij alle disciplines bijeen kwamen in een grote presentatie. Op dit moment zijn we ook gestart met kunstklas 2. In dit leerjaar kiezen we er voor de verdieping in te gaan. Het jaar wordt afgesloten met een voorstelling.

Met dit project verbreden we de horizon van de leerlingen op het gebied van kunst- en cultuur. Doordat de opdrachten zowel binnen als buiten de school plaatsvinden, vinden leerlingen de wegen naar de cultuurinstellingen makkelijker. De samenwerking met de externe partners is inspirerend voor zowel de leerlingen als voor de kunstdocenten.

Wij zijn zeer enthousiast over dit project. Door te appelleren aan andere vaardigheden van de leerlingen, zien we leerlingen zich anders ontwikkelen. In onze ogen worden de leerlingen “rijker”. We raden uiteraard andere scholen aan om aan dit project deel te nemen. Een toekenning van de subsidie heeft onze school een enorme boost gegeven en gezorgd voor een uitdagender en dynamischer onderwijsprogramma.

Is jouw school ook toe aan de volgende stap op het gebied van cultuureducatie? In schooljaar 2019-2020 is de regeling ‘Versterking cultuureducatie VMBO’ van het Fonds voor Cultuur Participatie nog van kracht. Hart informeert jou graag over de mogelijkheden die deze regeling jouw school kan bieden. Voor vragen kun je contact opnemen met Eske Scheele escheele@hart-haarlem.nl