Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Cursus Interne Cultuurcoördinator
schooljaar 2022 - 2023

Cultuuronderwijs structureler en bewuster vormgeven doe je in de ICC cursus

Wil jij leren hoe je samen met je team cultuuronderwijs structureel kunt vormgeven, stimuleren en borgen? Wil je beter zicht krijgen op de culturele parels in de regio Zuid Kennemerland? In de cursus Interne Cultuurcoördinator die Hart aanbiedt aan scholen in Zuid-Kennemerland werk je aan een cultuurplan* dat past bij de ambities van de school. Na afronding van de cursus kan Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs jou en je school verder begeleiden bij de implementatie van het plan.

Inhoud van de cursus
De cursusbijeenkomsten en de bijbehorende opdrachten op school zorgen voor input waarmee jij je plan kunt schrijven. Gedurende de cursus is er veel aandacht voor de voorwaarden die bijdragen aan goed cultuuronderwijs: financiën, draagvlak in je team en jouw rol als ICC’ er.
Aan het eind presenteer je het cultuurplan op school aan jouw team.
Heb je de cursus met succes afgerond, dan ontvang je een landelijk ICC-certificaat.**

Duur van de cursus
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur. Daarnaast moet rekening worden gehouden met eenzelfde aantal uren voor studie en schrijven van het plan. Voorafgaand vindt een startgesprek tussen jou, de schoolleider en een adviseur van Hart plaats om verwachtingen en wensen scherp te stellen. Houd eveneens rekening met het inplannen van een teamsessie cultuuronderwijs van minimaal een half uur, en tijd voor het presenteren van je plan aan je team aan het eind van de cursus.

Studiemateriaal
Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het dossier ICC. Inhoud van dit dossier is ook digitaal te vinden op de website van het LKCA.

Opbouw van de ICC cursus
Les 1-3: Cultuur op school
Les 4-7: Van visie naar actie
Tussen les 7 en 8: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst
Les 8: Afronding en uitreiking certificaten

Voorwaarden deelname

  • Inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst.
  • De directeur gaat akkoord met deelname en faciliteert tijdens de cursus twee teamsessies cultuuronderwijs van minimaal een half uur.
  • De kosten voor deelname aan de ICC-basiscursus bedragen € 500,-. 
  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus worden er geen kosten in rekening gebracht. Na deze termijn is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
  • De cursist ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de annulering, met vermelding of er kosten in rekening worden gebracht.
  • Van de lessen mag maximaal 1 les worden verzuimd. Er worden dan vervangende huiswerkopdrachten gegeven.

Doelgroep
Leerkrachten primair onderwijs

Data (ovb)
les 1: woensdag 26 oktober 2022
les 2: woensdag 9 november 2022
les 3: woensdag 30 november 2022
les 4: woensdag 11 januari 2023
les 5: woensdag 8 februari 2023 
les 6: woensdag 15 maart 2023
les 7: woensdag 19 april 2023
les 8: woensdag 31 mei 2023 (certificaatuitreiking)

Tijd
14.30 - 17.30 uur

Locatie
Bij Hart en diverse culturele instellingen

Duur
Acht bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast een teampresentatie aan team en directie op de eigen school

Studielast
50 uur

Kosten
500 euro inclusief cursusmateriaal. 

Aanmelden
Meld je HIER aan. Aanmelden is mogelijk tot 1 oktober 2022. 

Vragen
Heb je nog vragen, mail dan naar kenniscentrum@hart-haarlem.nl

*Heeft jouw school al een ICC-er en een actueel cultuurplan? Dan wordt er tijdens de cursus geen volledig nieuw plan gevraagd maar werk je aan het actualiseren en/of verstevigen van het bestaande cultuurplan.

** De ICC-cursus is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)