Ga direct naar inhoud

Subsidieregelingen voor onderwijs en cultuurpartners.

Hier vind je de nieuwste subsidieregelingen voor cultuureducatie op een rij. Hart kan ondersteuning bieden bij het doen van een aanvraag, het verbinden aan een cultuurpartner en de procesbegeleiding bij de uitvoering. Kijk bij de betreffende subsidieregeling wie de contactpersoon is bij Hart.


Subsidieregelingen

  • Subsidieregeling erfgoededucatie en mediakunst
  • Subsidieregeling Versterking cultuureducatie VMBO, VSO en Praktijkonderwijs


SUBSIDIEREGELING ERFGOEDEDUCATIE EN MEDIAKUNST

PO en cultuurpartners
Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil met de subsidieregeling inzetten op vernieuwing en verbetering van projecten op het gebied van erfgoededucatie en mediakunst. Eén of meer scholen werken samen met culturele instellingen aan dit project voor een periode van drie jaar.

Contactpersoon Hart
Nicolette Talboom (ntalboom@hart-haarlem.nl)


INHOUD

Ben je als school geïnteresseerd in erfgoededucatie of mediakunst en zou je die graag met cultuurpartners realiseren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil met de subsidieregeling inzetten op vernieuwing en verbetering van projecten op het gebied van erfgoededucatie en mediakunst. Eén of meer scholen werken samen met culturele instellingen aan dit project voor een periode van drie jaar.

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie is een manier om naar onze cultuur te kijken. Door erfgoededucatie leren leerlingen werken met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving en krijgen zij handvatten om verbanden te zien en hun omgeving te onderzoeken. Door persoonlijke betekenis toe te kennen aan erfgoed, draagt erfgoededucatie bij aan historisch besef, geschiedenisleren, burgerschapsvorming, samenlevingsvorming en identiteitsontwikkeling.

Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als kunstzinnige uiting, zoals recentelijk ontwikkelde technologieën, informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen.


De subsidieregeling in het kort 

Voor wie?
Het project moet een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere basisscholen. De subsidie wordt aangevraagd door een culturele instelling.

Waarvoor?
Voor een project op het gebied van mediakunst- en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie. Het gaat om een duurzame samenwerking voor drie jaar.

Wanneer?
Er zijn twee aanvraagrondes. Aanvragen die in deze periode binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

  • 2018: 5 maart t/m 7 september
  • 2019: 14 januari t/m 6 september

Hoeveel?
De subsidie bedraagt € 26.000 tot € 80.000 per project voor een periode van drie schooljaren. Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen.

Meer informatie
De volledige subsidieregeling en informatie hierover vind je op de website van Cultuurparticipatie.


SUBSIDIEREGELING VERSTERKING CULTUUREDUCATIE VMBO, VSO EN PRAKTIJKONDERWIJS

VO en cultuurpartners
Met deze subsidieregeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso.

Contactpersoon Hart
Eske Scheele (escheele@hart-haarlem.nl)


INHOUD

Voor wie?
De subsidie is bedoeld voor een school voor vmbo en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs in samenwerking met een culturele instelling. De subsidie wordt aangevraagd door een school of schoolvestiging.

Waarvoor?
Je kan subsidie aanvragen voor een project waardoor jouw school duidelijk een volgende stap zet in de uitvoering en de verankering van cultuureducatie op de school. De doorontwikkeling van cultuureducatie op school in samenwerking met een culturele instelling staat hierbij centraal. Het gaat om een duurzame samenwerking voor drie jaar.

Wanneer?
Er zijn drie aanvraagrondes. Aanvragen die in deze periode binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

  • 2018: 5 maart t/m 26 oktober
  • 2019: 7 januari t/m 1 november
  • 2020: 6 januari t/m 30 oktober

Hoeveel?
De subsidie bedraagt minimaal €10.000 en maximaal €50.000 per project voor drie schooljaren. Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen.

Meer informatie
De volledige subsidieregeling en informatie hierover vind je op de website van Cultuurparticipatie.