Ga direct naar inhoud

Onderwijsconcept en cultuuronderwijs: een ideaal partnerschap.

Naam school: Al Ikhlaas
Plaats: Haarlem
Aantal leerlingen: 340 leerlingen
Onderwijsconcept: De Vreedzame School

Oprechtheid, geloof en De Vreedzame School
Interview met Zeynep Atak, adjunct-directeur van basisschool Al Ikhlaas in Haarlem

Op de islamitische basisschool Al Ikhlaas lopen 340 leerlingen met 26 verschillende nationaliteiten rond. Het motto van de school is ‘wij komen overal vandaan en op Al Ikhlaas komen we samen’. De naam Al Ikhlaas betekent ‘oprechtheid’. Dit is de belangrijkste waarde van de school. Om de kinderen te leren respectvol met zichzelf en anderen om te gaan wordt de methode De Vreedzame School gebruikt. Kernwaarden uit die methode en de identiteit van de school komen ook terug in het cultuuronderwijs.

Vreedzaam samenleven

De Vreedzame School is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te verstevigen, waarbij conflicthantering het voornaamste aspect is. Een aantal kinderen wordt opgeleid tot mediator, zodat zij andere kinderen kunnen helpen conflicten op te lossen. Samen afspraken maken is ook onderdeel van de methode: hoe gaan we met elkaar om in de klas en daarbuiten?

De leerkrachten volgen trainingen en verzorgen lessen over respect, emoties, zelfkennis en sociale verbondenheid. De ouders wordt jaarlijks een kijkje in de Vreedzame keuken geboden.
Aglaaq (goede omgangsvormen uit de Koran) en De Vreedzame School en komen grotendeels overeen. Door met deze methode te werken en de identiteit van de school uit te dragen groeit het onderling respect en het zelfvertrouwen van de leerlingen en voelen ze zich gezien.

Eigen methode

Omdat andere expressiemethodes niet uitdagend genoeg bevonden werden, heeft de school een eigen methode ontwikkeld voor cultuuronderwijs, in de vorm van een complete leerlijn voor groep 1 t/m 8. De methode, waarvoor een subsidie beschikbaar was, is gebaseerd op jarenlange ervaring, eigen ideeën en inspiratielessen van een kunstenares. Per jaar krijgen de leerlingen achttien lessen, verdeeld over zes blokken.
Disciplines als cultureel erfgoed, beeldende vorming, media, literatuur en theater worden gekoppeld aan thema’s, waarvan de Vreedzame School er een is. Technieken, de islamitische identiteit en creativiteitsontwikkeling worden geïntegreerd aangeboden. De leerlingen geven bijvoorbeeld de boodschap van de profeet vorm in een eigen verhaal, voorzien van een conflict. Dit verhaal wordt vervolgens nagespeeld met aandacht voor de oplossing van het conflict.

Vrede met zichzelf

Het doel van het cultuuronderwijs en De Vreedzame School is, naast talentontwikkeling en een brede kennismaking met de kunstdisciplines, om de leerlingen succesvol aan de samenleving te laten deelnemen. Iedereen is verschillend. Wie ben ik, wie is de ander, hoe ga ik om met deze verschillen? De school wil de kinderen handvatten meegeven door ze in de lessen een spiegel voor te houden, door ze te leren dat meningen mogen verschillen en dat je fouten mag maken. Het is mooi om te zien dat leerlingen elkaar helpen bij het oplossen van conflicten en dat ze zich steeds beter in de ander kunnen verplaatsen.
Al Ikhlaas hoopt een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfbewuste burgers, die respectvol met elkaar omgaan, die kennis hebben van zichzelf en de ander. Idealiter dragen zij deze waarden uit naar hun omgeving.

Tip van de Al Ikhlaas
“De kinderen moeten gezien worden.”

Citaat
Cultuuronderwijs, omdat..
“Cultuur een van de basisbehoeften van een kind is.”