Ga direct naar inhoud
WO 6 OKT 2021 T/M VR 1 APR 2022

Cursus Interne Cultuurcoordinator ...

MA 8 NOV T/M DO 9 DEC

Proeftuin Culturele Kookpot

DI 16 NOV T/M DI 7 DEC

Proeftuin Zandvoort

Onderwijsconcept en cultuuronderwijs: een ideaal partnerschap.

Naam school: Nicolaasschool
Plaats: Zandvoort
Aantal leerlingen: 135
Onderwijsconcept: Slimfit

Tijdwinst door slimme organisatie van je onderwijs
Interview met Carla Went, directeur van de Nicolaasschool

De Nicolaasschool, gevestigd in gebouw De Golf, is de andere school in Zandvoort. Hier wordt een eigentijds onderwijsconcept gehanteerd en staan de drie R’-en hoog in het vaandel: Ruimte om jezelf te mogen zijn, Ritme in de dagindeling en Regie over het eigen leerproces.
Schoolleider Carla Went vertelt over de transitie van reguliere basisschool naar SlimFit school, waar het werken in units en het inzetten van elkaars talent het verschil maken.

SlimFit

Door het samenvoegen van groepen, meer handen in school te halen, handig gebruik te maken van ieders talent, kortom: door het slimmer organiseren van het onderwijs ontstaat er ruimte voor een bredere ontwikkeling van de leerlingen.
Gespecialiseerde leerkrachten verzorgen de instructie in grotere groepen: de units. In unit 1 zijn de groepen 1 t/m 4 samengevoegd, in unit 2 de groepen 5 t/m 8. De verwerking wordt begeleid door onderwijsassistenten en gebeurt in kleinere groepen, op eigen niveau van de leerling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van connected learning in de vorm van Snappet.
21st Century Skills zoals probleemoplossing, samenwerking, presentatie, reflectie en eigenaarschap zijn belangrijke elementen in SlimFit onderwijs.

Tijd voor talent

In de ochtend is er kerntijd en wordt er gewerkt aan taal, rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Elke leerkracht heeft een van deze vakken geadopteerd en verzorgt de instructie in de hele unit. De leerkracht houdt op deze manier overzicht over de leerlijn en doet waar hij of zij goed in is.
In de middag komen de zaakvakken aan bod. In projecten als Bijzondere families, Communicatie is alles en De groene wereld worden deze vakken geïntegreerd aangeboden. Ook hier kunnen leerkrachten hun specialismen kwijt. Bij de leerlingen wordt creativiteit gestimuleerd, niet alleen in skills als probleemoplossing en kunnen presenteren, maar ook in de -vaak creatieve - resultaten van het project.
Op vrijdagmiddag is er talententijd. De leerlingen rouleren over dans, muziek en drama, acrobatiek, techniek, tekenen en schilderen, en ruimtelijke knutselwerken. In deze ateliers worden de activiteiten gekoppeld aan de thema’s van de projecten.
Ook ouders brengen hun talent in. Er is een talentenmuur in de school waar ouders hun expertise kunnen opschrijven. Binnen projecten en ateliers wordt ouders vervolgens gevraagd hun steentje bij de dragen, waar het past en kan.

Niet voorkauwen

De instructie van de lessen wordt compact aangeboden. Daarop volgt een zelfstandige verwerking, in eigen tempo en op eigen niveau, door de leerlingen. Tijdens de projecten fungeren de leerkrachten als coach. Kinderen leren mindmappen en zelf onderzoeksvragen opstellen.
Het team dacht hetzelfde over goed onderwijs en kon zich daardoor redelijk probleemloos aanpassen aan de nieuwe structuur binnen de school. Er was een duidelijke wens om meer tijd aan culturele vakken te besteden. Het aanbod is breder geworden, omdat een groter team om de leerlingen heen staat en gebruik wordt gemaakt van elkaars talenten. De eigen inbreng van de leerlingen is groter. Er wordt niet alleen vanuit een methode gewerkt, maar de leerlingen worden geactiveerd en uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden. Ze mogen eigen ideeën ontwikkelen en uitvoeren. De kinderen worden vrijer en voelen zich prettiger.

Tip van de Nicolaasschool
“Je hebt zoveel talenten in huis, zowel in je team als onder de leerlingen als bij ouders; zie die talenten en maak er gebruik van.”

Citaat
Cultuuronderwijs, omdat…
“Cultuuronderwijs brengt samenhang aan tussen alle vormingsgebieden in het basisonderwijs. Het verbindt en vormt het kader waarbinnen alle vakken hun eigen plek hebben. Zie het als het korstje om de boterham. Het houdt alles bij elkaar.”