Aan dit gedeelte van de website wordt nog hard gewerkt. Tot die tijd verwijzen we je voor informatie over Cultuur in School naar de oude website van Hart of neem contact op met een van onze medewerkers. Voor inschrijven naschoolse muzieklessen, klik hier.

Hart staat voor cultuuronderwijs dat inspireert en kinderen een onvergetelijke ervaring biedt. Hart Cultuur in School adviseert, bemiddelt en verzorgt diverse programma’s op scholen in de regio Zuid-Kennemerland. We organiseren het CultuurMenu voor 88 basisscholen in samenwerking met culturele partners in Haarlem en omgeving. Daarnaast bieden we voor het primair onderwijs CultuurKeus, Muziek Lab en programma op maat. Voor het voortgezet onderwijs organiseren we naast workshops en programma’s op maat, ook het Haarlems Interscholair Tournooi (HIT). Bij het Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem kunnen scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders terecht voor scholing en advies over hun cultuurbeleid.