In Schalkwijk, Haarlem Noord en Haarlem Oost werken cultuurcoaches aan het toegankelijk en bereikbaar maken van kunst en cultuur voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Binnenschools door het verankeren van cultuuronderwijs in het curriculum; buitenschools door kinderen de kans te geven in hun wijk met cultuur in aanraking te komen. Ze werken hierbij nauw samen met basisscholen, cultuurmakers en partners op het gebied van sport en welzijn in de wijk.

In het kort

  • Ondersteuning van basisscholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurbeleid en een cultuurprogramma zowel binnen, als buitenschools.
  • Ondersteuning cultuurmakers bij het vraaggericht werken, zodat zij kunnen aansluiten bij de wensen van de scholen en de wensen in de wijk.
  • Samenwerking met partners in de domeinen sport en welzijn om ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Foto van cultuurcoach Schalkwijk Lisanne

Lisanne Schut

Cultuurcoach Schalkwijk

Lisanne is opgegroeid in Schalkwijk. Na studeren, reizen, werken en nog meer omzwervingen is ze weer terug op de plek waar ze al haar dromen als kind vormde.

Lisanne heeft een achtergrond in uitvoerend spelen in musicals, schoolvoorstellingen en in lesgeven in musicalvakken als dans, theater en zang. Daarnaast heeft ze ervaring in de kinderopvang en het primair onderwijs en heeft ze gewerkt als programmeur culturele activiteiten voor de Bibliotheek. Nu zet ze al deze ervaring in op 1 plek, als cultuurcoach bij Hart.

Wat ze het allerliefste doet in die creatieve rol gericht op kinderen en jongeren? Broeden op manieren om een workshop, een dag, of zelfs een onderonsje zo inspirerend te maken dat het hun de binnenwerelden verrijkt. En dat door middel van kunst en cultuur. Want kinderen die groots durven te dromen, koesteren dat hun hele leven lang.

Contact

LSchut@hart-haarlem.nl
T 06-50508544

Merel van Velzen

Cultuurcoach Haarlem Noord

In Merel haar ideale wereld wordt creativiteit voortdurend aangewakkerd en ruimdenkendheid bevorderd, glanzen de straten van kleurrijke graffiti, klinkt muziek op pleinen, knettert inspiratie uit de huizen, wuiven gedichten aan lantaarns en stromen kleuren uit fonteinen. De wereld ín de wijk waar ieder kind zijn plek en waarde heeft, buiten wordt gedanst met jong, oud, dik, dun, rijk, arm, zwart, wit omdat het ‘m daar niet in zit.

Met een achtergrond op het snijvlak van welzijn en cultuur, educatie en participatie gelooft ze in de kracht van sleutelmomenten in een kinderleven die een levenslang effect kunnen hebben: cultuur verruimt het perspectief op jezelf, de ander en de wereld.

Contact

MvanVelzen@hart-haarlem.nl
T 023 - 553 01 06

Frouke Jorna

Cultuurcoach Haarlem Oost

Kinderen verdienen een rijke leefomgeving. Frouke wilt daar als cultuurcoach aan helpen bouwen en altijd in samenwerking met leraren en cultuurpartners. Want cultuuronderwijs is zo prachtig, soms lekker gek, onverwachts ontroerend en mag zeker schuren. Het helpt jezelf en de ander zoveel beter te begrijpen. Door een verbinding te maken tussen binnen- en buitenschools cultuuraanbod, komt de culturele infrastructuur dichterbij kinderen. Het geeft hen de mogelijkheid talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Frouke heeft een achtergrond als leraar in het basisonderwijs en als educator bij diverse musea. Ze is naast haar rol als cultuurcoach ook projectleider van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Contact

FJorna@hart-haarlem.nl
T 023 - 553 04 15

Foto: Isabeau Photography