CultuurMenu | Evaluatie

Scholen geven het CultuurMenu een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Dit is de uitkomst van een korte vragenlijst en gesprek met cultuurcoördinatoren in mei van dit jaar. Van de 80 benaderde scholen vulden 42 scholen de vragenlijst in en gingen zeven  cultuurcoördinatoren met Hart in gesprek.

Er is tevredenheid over het aanbod, de kwaliteit en de ruime keuzemogelijkheden. Ook het doel dat het menu beoogt wordt onderschreven: in 8 jaar basisschool komen leerlingen in aanraking met de verschillende kunstvakgebieden en met erfgoed; de cyclus van 4 jaar waarborgt dit doel. Op organisatie en communicatie van het CultuurMenu scoort Hart goed. 

Wensen

Naast de tevredenheid van de scholen over het CultuurMenu zijn er ook wensen. Die wensen gaan voor een belangrijk deel over flexibiliteit in het samenstellen van het CultuurMenu. Scholen willen:

  • zelf kunnen bepalen of de nadruk ligt op erfgoed of voorstellingen (aansluitend bij het eigen beleid);
  • aansluiten bij thema’s;
  • de mogelijkheid hebben om elk jaar dezelfde activiteit voor groepen in te plannen;
  • meer flexibiliteit krijgen in het plannen.

Daarnaast geven een paar scholen aan dat zij het CultuurMenu graag uitgebreid zien naar culturele instellingen in Amsterdam. Een SBO school vindt niet alle onderdelen even geschikt voor hun leerlingen.

Tijdens het gesprek is door de aanwezige scholen geconcludeerd dat de wensen zeer divers zijn en lastig in één basisprogramma te verenigen. Enkele scholen gaven aan dat zij naast het CultuurMenu zelf activiteiten inkopen die passend zijn bij hun beleid. Hier worden onder andere de Prestatieboxgelden (€ 15,22) voor ingezet.

Flexibiliteit

Hart vindt het belangrijk om samen met scholen en aanbieders te blijven zoeken naar de best mogelijke inhoud en organisatie van het CultuurMenu.

Bij inschrijving voor museumbezoek en workshops van vakdocenten is het al mogelijk voor scholen om aan te geven in welke periode (najaar/voorjaar) ze deze willen laten plaatsvinden. De museumbezoeken plant de school zelf met de instellingen in. Er kan dus worden aangegeven wanneer de school het bezoek wil laten plaatsvinden. Hart plant de workshops met de kunstenaars/vakdocenten in. Wanneer de wensen van scholen voor de periode waarin ze gewenst zijn bij ons bekend zijn, dan nemen we deze zeker mee.

Bij de voorstellingen bij de podia zijn vaste data en tijden onvermijdelijk. Al vroegtijdig moeten deze afspraken worden vastgelegd met gezelschappen en zalen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat hiervoor begrip is en dat scholen voor dit voorstellingsbezoek met hun groepen en het bijbehorende lesmateriaal graag ruimte maken.

Tot slot

We zijn erg blij met de score van 8,2. Dit geeft aan dat dit basisprogramma voor cultuur in deze regio (met subsidie van de gemeenten en een bijdrage van de scholen) zeer gewaardeerd wordt en daardoor al vele jaren bestaat!

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag, neem dan gerust contact met ons op.

Paula van Abeelen
Projectleider CultuurMenu/CultuurKeus

PAbeelen@hart-haarlem.nl