Interactief kennismakingsprogramma VVE

Vanaf juni krijgen alle Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) locaties een programma aangeboden van Hart waarmee de creativiteit bij peuters wordt gestimuleerd. Hart werkt daarvoor samen met Stichting Kleintjekunst en de kindercentra van Hero en Haarlem Effect. Op de VVE-locaties wordt gewerkt met speciale speel- en leerprogramma’s waarin er extra aandacht is voor (taal)ontwikkeling. Stichting Kleintjekunst voert interactieve kunstprogramma’s uit voor jonge kinderen (0-6 jaar). In de programma’s met professionele kunstenaars doen de kinderen zintuigelijke ervaringen op, leren zij hun eigen beeldtaal en lichaamstaal ontdekken en experimenteren ze met verbeeldingskracht. Aansluitend kunnen pedagogisch medewerkers een training volgen waarin zij aan de hand van de opgedane ervaring zelf aan de slag gaan met creatieve activiteiten met de kinderen. 

Op locatie Van Aemstelstraat van Hero komt kunstenaar Marieke. Marlieke is modern danser en komt op VVE locaties met haar programma Luchtvormen. Ze speelt met lucht en beweging. Ze neemt de kinderen mee in een ontdekking van de lucht in je longen, de lucht in een ballon en de lucht die een parachute doet laten vliegen. Hoe beweegt lichaam als je ademhaalt?

Foto: Stephanie Driessen