Schrijf een lied

Aanbieders
Joost Dobbe

De kinderen leren hoe een singer-songwriter lied is opgebouwd: met coupletten, refreinen en nog meer misschien? Waaruit bestaat de basis van wat je hoort? Dat zijn: ritme, melodie, akkoorden en tekst. Hoe zit zo'n tekst in elkaar? Moet het per se rijmen? Aan de hand van bekende liedjes wordt dit uitgelegd. De kinderen luisteren en gaan daarna zelf aan de slag om een liedtekst te bedenken. Joost Dobbe bedenkt on the spot een melodie bij enkele teksten.

Doel: Aan het eind van deze workshop hebben de kinderen geleerd uit welke onderdelen een lied bestaat en hoe je zelf een liedtekst kunt schrijven op een melodie.
Trefwoorden: poëzie, muziek, rijmen, tekst, zingen, musiceren

Voorwaarden: De workshop vindt plaats in het klaslokaal. Stoel zonder leuningen / kruk. Een workshop van een kunstenaar/docent kan alleen worden toegekend als je met minimaal 2 groepen inschrijft.

Doelgroepen

Onderwijstype
PO
Leerjaren
Groep 5, 6

Soort activiteit

Workshop op school

Classificatie

Disciplines
Muziek
Aantal lessen
1 les

Tijd & Info

Duur
45 minuten
Aanbieder
Op school