Nepnieuws

Aanbieders
Noord-Hollands Archief

Het drukken van de Oprechte Haerlemse Courant gaf de Haarlemse drukker Joh. Enschedé een zekere macht en kennis die andere drukkers in Nederland niet bezaten. Als drukker van de krant onderhielden de Enschedés contact met correspondenten in het buitenland. Welk nieuws werd er in de krant geplaatst en welk nieuws niet? Was er in de tijd van de Johannes Enschedé ook al sprake van Fake News? Hoe kun je nepnieuws van werkelijke gebeurtenissen onderscheiden?
Met het programma Fake News gaan leerlingen aan de hand van negentiende-eeuws bewijsmateriaal uit het Enschedé-archief in groepjes de voorpagina van een eigen krant samenstellen.

Doel: Aan het eind van deze activiteit kunnen leerlingen aan de hand van bronnenonderzoek nagaan of nieuws echt of nep is en kunnen zij een eigen krant samenstellen.
Trefwoorden: vroeger, nieuws, nepnieuws, kranten, bronnen

Voorwaarden: De school zorgt zelf voor het vervoer van de leerlingen.

Doelgroepen

Onderwijstype
PO
Leerjaren
Groep 5, 6

Soort activiteit

Museumbezoek

Classificatie

Disciplines
Erfgoed

Tijd & Info

Duur
120 minuten
Aanbieder
Noord-Hollands Archief