Teken- en schildervaardigheid zijn zaken die je je eigen kunt maken. 


Talent is een eigenschap die meestal verbonden is met de drive of passie. Daarvoor is dus vooral ‘zin’ nodig. Technische vaardigheden en dieper inzicht, volgen meestal in het kielzog daarvan. In de kursus ‘tekenen en schilderen – technische vaardigheden’ komen vooral de technische, maar natuurlijk ook de inhoudelijke kant middels doelgerichte opdrachten ruimschoots aan bod. Iedere les bestaat uit drie onderdelen. 


1: Heldere uitleg van wat we gaan doen. 

2: Korte oefening om inzicht te krijgen in de inhoud en techniek. 

3: Het uitwerken van de opdracht. 


Er wordt resultaatgericht gewerkt dus ligt het in de bedoeling om iedere les een werkstuk mee naar huis te nemen.

Praktisch

Voor deze cursus is geen ervaring vereist. De cursus is inclusief alle materialen. Na het volgen van deze cursus is het in de meeste gevallen duidelijk waar iemands beeldende talenten liggen. Dat kan liggen bij het schilderen, aquarellen of tekenen, in de illustratie, in het grafische of ruimtelijk.