Opvoeden met minder strijd.

Dit is een praktische training/cursus voor ouders/opvoeders van kinderen van 2-18 jaar.

Opvoeden valt niet altijd mee. Een goede relatie met de kind(eren), dat wil iedere ouder.
Toch voelen ouders zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen. Ouders gebruiken vaak het systeem van belonen en straffen om hun kinderen in het gareel te houden, tot het vaak niet meer werkt. Andere ouders zijn zo toegeeflijk, dat zij op een gegeven moment zelf de verliezer zijn.

De Gordon®cursus 'Effectief Ouderschap' biedt een alternatief, waarin ruimte is voor beide partijen. Effectief door betere en duidelijke communicatie en begrip voor elkaar. De cursus is gericht op het voorkómen van problemen en het oplossen van bestaande problemen.

In de cursus ligt de nadruk op:

  • zó luisteren, dat kinderen zich begrepen voelen
  • zó praten, dat kinderen ook jou begrijpen
  • zó conflicten oplossen, dat niemand verliest
  • zó afspraken maken, dat iedereen zich eraan houdt
  • leren omgaan met verschillen in waarden

Praktisch

Korting
Partners ontvangen € 40 korting.