We gaan samen onderzoeken hoe klassieke retorica kan helpen om een beter leven te leiden.

Mensen proberen zin en betekenis te geven aan hun leven. Via religie, filosofie, zorgen voor anderen, rijk worden, genieten van drank en drugs, en allerlei andere manieren.

In deze cursus proberen we een andere benadering: retorica.

Retorica is van oudsher de kunst van het overtuigende spreken. Praten kunnen we allemaal, vanzelf - aangeboren. Tijdens onze opleiding of op het werk leren we iets beter te communiceren, presenteren en vergaderen.
Retorica gaat een stap verder: dat is een volledig systeem om een goede toespraak te bedenken, te vormen en te houden.
Maar de oude Grieken en Romeinen die dit systeem bedachten hadden hogere ambities: mensen vormen die het verstand, het karakter en de vaardigheden hadden om leiders te worden.

In deze cursus gaan we nog een stap verder en onderzoeken of we het redenaarschap als basis kunnen nemen om een goed leven te leiden, overtuigend en gezamenlijk leven.

Deze cursus is dus een gezamenlijke zoektocht waarbij we aan het begin nog niet weten waar we aan het eind uitkomen. Wat we wel weten is dat we zoeken naar wat het goede leven is. We verdiepen ons in spreekvaardigheid en daar oefenen we ook mee. Allemaal zullen we korte redevoeringen houden. We zullen het ook hebben over ethiek en wat het betekent om te proberen een goed mens te zijn tussen andere mensen. En vooral zullen we het hebben over hoe zowel de ratio als de emoties belangrijk zijn om tot een vervuld leven te komen.

Dit is geen luistercursus! Natuurlijk zal de docent structuur bieden en uitleg geven. We lezen fragmenten van retorische teksten uit de geschiedenis. In gezamenlijke gesprekken zullen de kennis en levenservaring van de deelnemers een integraal onderdeel van onze expeditie worden. Iedereen draagt bij aan het geheel - net als in het echte (retorisch) leven.

Praktisch

Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken.
Iedere deelnemer geeft elke bijeenkomst een korte presentatie of toespraak.
De docent zal relevante teksten delen met de deelnemers.

Let op: We zullen retorische technieken oefenen om goede toespraken te geven, maar dat is hooguit een derde van deze cursus. Als je geïnteresseerd bent om beter te leren presenteren neem dan contact op met de docent. Als er genoeg vraag naar is, wordt daar een aparte cursus voor georganiseerd.