Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Dag voor Cultuuronderwijs 2018

Ontmoet! Culturele ontmoetingen in de stad

Een dag voor beleidsmakers, schoolbesturen, schooldirecteuren, cultuurcoördinatoren, leerkrachten van het Primair Onderwijs en culturele instellingen en kunstenaars uit de regio Kennemerland.

Cultuuronderwijs in je klas, je wijk, je regio: Hart ontmoet jou graag op woensdag 7 november in de Philharmonie in Haarlem! Tijdens deze Dag voor Cultuuronderwijs 2018 maakt Hart de rijke culturele omgeving van Zuid-Kennemerland zichtbaar.

  • Ontmoet grote en kleinere instellingen en kunstenaars die het culturele klimaat van Haarlem en omstreken sieren.
  • Ontdek hoe je kunt ont-moeten met de leerlingen in je klas.
  • Deel je kennis met collega’s en geniet van leerlingoptredens en kinderkunstwerken.
  • Laat je inspireren tijdens de inspiratiesessies.
  • Ga in gesprek op de cultuurmarkt met lokale cultuurpartners.
  • Laat je stem horen tijdens het afsluitende debat over de kwaliteit van cultuuronderwijs.

Dagvoorzitter: Kim Coppes
Keynote spreker: Mark Mieras

Programma


Ontvangst met inlooplunch
12.15 – 13.00 uur

Plenair programma
13.00 – 14.00 uur

Workshops
14.30 – 15.15 uur

Theepauze
15.15 – 15.30 uur

Inspiratiesessies en opening cultuurmarkt
15.45 – 16.15 uur

Publiek cultuuronderwijsdebat
Aan de hand van de stellingen 'Cultuuronderwijs in onze regio is van hoge kwaliteit’ en ‘Cultuuronderwijs in onze regio is onvoldoende bereikbaar'
16.30 – 17.15 uur

Borrel en cultuurmarkt
17.15 – 18.00 uur

Tentoonstelling KinderKunstlijn en Dubbelbelicht 
Hele middag

Theatervoorstelling 'Troost & Zonen' - Theatergroep Suburbia
Cultuur in je Rugzak - Exclusief voor CMK scholen die deelnemen aan de Dag voor Cultuuronderwijs
Vanaf 19.15 uur

Plenair programma

Mark Mieras vertelt over de noodzaak van cultuureducatie voor de ontwikkeling van kinderhersenen en wethouder cultuur Marie-Thérèse Meijs belicht de rijke culturele omgeving van de regio Zuid-Kennemerland in relatie tot burgerschap, sociale cohesie en een betekenisvolle leefomgeving. Tevens is er een optreden van de leerlingen van groep 8 van Basisschool De Ark.

Workshops


In gesprek met Mark Mieras

Besloten sessie voor beleidsmakers, schoolbesturen en schoolleiders

Mark Mieras gaat in gesprek met schoolbestuurders, beleidsmakers en schoolleiders over cultuur als voeding voor leren. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en aangaan van een dialoog aan de hand van de keynote.

Gespreksleider: Kim Coppes


Anders kijken, meer zien (voor deze workshop is helaas geen plek meer beschikbaar)
Frans Hals Museum - Locatie Hal (Grote Markt 16)

In het vernieuwde Frans Hals Museum komen oude en nieuwe kunst samen. De nieuwe, onverwachte combinaties van fascinerende kunstwerken stimuleren creatief denken en onderzoekend kijken. Zo wordt kunst kijken niet alleen een visuele belevenis, maar nodigt het ook uit tot andere gesprekken. Ervaar in deze workshop een aantal actieve werkvormen die kinderen prikkelt tot talloze ontdekkingen en filosofische gesprekken.


Buiten de lijnen: abstractie in de kunst (voor deze workshop is helaas geen plek meer beschikbaar)
Bibliotheek Zuid-Kennemerland - Noord-Hollands Archief - Grafisch Atelier Haarlem

Kunstobjecten in de vorm van een boek uit de collectie ‘Oude Boekerij en Bijzondere Collecties’ van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn het vertrekpunt voor deze workshop. Van daaruit wordt specifieker ingezoomd naar abstractie in de kunst en doe je verschillende oefeningen om abstract te zien en te denken. Tot slot maak je onder begeleiding van het Grafisch Atelier Haarlem met zeefdruk of letterpress je eigen abstracte kunstwerk.


Ontmoet de Wereldmuziekschool
Wereldmuziekschool

Maak in deze workshop actief en instrumentaal kennis met de werkwijze van de Wereldmuziekschool! De Wereldmuziekschool verzorgt klassikale instrumentale workshops en lessenseries voor het regulier en speciaal basisonderwijs. Denk aan saxofoon, cello, ukelele, gitaar, keyboard, cajon en viool. Voor het op maat samenstellen van trajecten zijn zowel de kalender- en ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen als de vraag van de school belangrijke uitgangspunten. Samen muziek maken zonder notenschrift: een unieke ervaring, leuk en zeker niet moeilijk.


Maak je eigen GreenScreen filmpje
Schoolstudio

De Haarlemse organisatie Schoolstudio verzorgt workshops, projecten en nascholing op het gebied van media, mediawijsheid, digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden. In deze workshop ga je praktisch aan de slag en maak je een kort filmpje met behulp van je eigen tekening en GreenScreen. Aan het einde van de workshop worden alle filmpjes bekeken en besproken. De volgende dag kun je - als je dat wilt - met je leerlingen aan de slag.


Verdwalen in je eigen klaslokaal (voor deze workshop is helaas geen plek meer beschikbaar)
Jeffrey Deelman / Anne Graswinckel

Hoe maak je tijd, rust en ruimte om met je leerlingen te verdwalen vanuit hun eigen inspiratie? Jeffrey Deelman en Anne Graswinckel zijn de schrijvers van ‘De kunst van het verdwalen’, een boek vol buitengewone werkvormen. Zodra je vertrouwd bent met de ‘verdwaalformule’ ontstaan mogelijkheden om met taal, verhaal, beeld en verbeelding tot inspirerend lesmateriaal te komen. Ontdek dat je eigen (leer)kracht van onschatbare waarde is bij het creëren van betekenisvolle ​flow-ervaringen!

Inspiratiesessies


Ontdek de Haarlemse geschiedenis
Museum Haarlem

Geschiedenis saai? Echt niet! En zeker niet de geschiedenis van je eigen stad! Laura van der Wijden, directeur van Museum Haarlem, brengt in een half uur tijd de geschiedenis van Haarlem en Zuid-Kennemerland tot leven. Dit doet zij aan de hand van verhaallijnen die eind 2018 in een nieuwe tentoonstelling over 1000 jaar geschiedenis in Museum Haarlem te zien zijn. De tentoonstelling krijgt mede vorm door de inbreng van een klankbordgroep van ICC'ers.


Toneel voor Taal (voor deze sessie is helaas geen plek meer beschikbaar)
Wereldkindertheater

Theater maken door en voor kinderen en kinderen stimuleren om in groepsver­band ervaringen, gevoelens, fantasieën en waarnemingen over hun leefwereld om te zetten in spel; dat is waar het Wereldkindertheater voor staat. Het Wereldkindertheater biedt een divers aanbod voor regulier en speciaal basisonderwijs in de Haarlemse wijken en regio. In deze inspiratiesessie krijg je een beeld van de inzet van theater als middel en maak je kennis met een van de succesvolle modules ‘toneel voor taal’, waarbij  kinderen spelenderwijs met inzet van hun persoonlijke verbeelding hun woordenschat vergroten en  verdiepen.


Vakgeïntegreerd werken met cultuuronderwijs (voor deze sessie is helaas geen plek meer beschikbaar)
Intern Cultuurcoördinator (ICC'er) Miranda Hofstee

Vakgeïntegreerd werken met cultuuronderwijs heeft de aandacht bij scholen en schoolbesturen. Uit recent onderzoek van het LKCA blijkt dat ruim 80% van de leerkrachten ziet dat leerlingen meer gemotiveerd en betrokken zijn als lesstof in samenhang met cultuurvakken wordt aangeboden. Op deze manier werken vraagt flexibiliteit en creativiteit van leerkrachten. Wat is nodig om vakgeïntegreerd cultuuronderwijs met kwaliteit aan te bieden? Hoe pak je dat aan als school en hoe houd je je team hierbij enthousiast en betrokken? Miranda Hofstee was ICC'er bij de Tijo van Eeghenschool en vertelt hoe zij wereldoriëntatie en beeldende vorming op school hebben geïntegreerd en hoe zij dit proces als ICC’er heeft begeleid.


Inspiratie voor Co-Creatie
Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs - Renske Hoogervorst

Co-Creatie is een ontmoeting tussen onderwijs en cultuur met de culturele ontwikkeling van de kinderen als uitgangspunt. Hoe werkt Co-Creatie en wat is ervoor nodig om samen succesvol te co-creëren? In deze sessie wordt dit duidelijk. Heb jij vanuit jouw school een goed idee voor Co-Creatie? Schuif dan zeker aan bij deze sessie. Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs gaat dit najaar Co-Creatie tussen scholen en lokale culturele partners faciliteren met middelen vanuit de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit.


Pitches op de cultuurmarkt
Diverse cultuurpartners

Laat je verrassen en inspireren! Als aftrap van de cultuurmarkt neem je als bezoeker deel aan de ‘marktronde’ onder begeleiding van dagvoorzitter Kim Coppes. Maak kennis met 10 lokale cultuurpartners die in de vorm van een pitch vertellen over hun expertise voor en visie op cultuuronderwijs.


Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs
Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs - Nicolette Talboom

Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs brengt onderwijs en cultuur samen. Met het convenant Cultuur & Primair Onderwijs als basis zetten wij ons in om ieder kind de kans te bieden zich cultureel te ontwikkelen in het rijke klimaat aan kunsten en cultureel erfgoed dat Haarlem en haar omliggende gemeenten biedt. In deze sessie hoor je meer over de begeleiding en scholing die we kunnen bieden, de netwerken waar jij je bij aan kan sluiten en laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs. Kom langs en ga in gesprek!

Publiek cultuuronderwijsdebat

Aan de hand van de stellingen 'Cultuuronderwijs in onze regio is van hoge kwaliteit’ en ‘Cultuuronderwijs in onze regio is onvoldoende bereikbaar'
Panel: Ruud Barnhoorn (directeur Mgr. Huibersschool), Marten Elkerbout (schoolbestuur Spaarnesant) en Ann Demeester (directeur Frans Hals Museum).

Theatervoorstelling 'Troost & Zonen'


Theatergroep Suburbia  - Stadsschouwburg Haarlem
Exclusief voor CMK scholen die deelnemen aan de Dag voor Cultuuronderwijs

Troost & Zonen is een zwarte komedie over vier mannen van drie verschillende generaties, zonder moeder of partner: een grootvader van vijfenzeventig, zijn zoon van in de vijftig en twee kleinzoons van begin dertig. Opa vult zijn pensioengat als schnabbelsinterklaas, zijn zoon draagt stiekem jurken, de kleinzoons zitten knel in carrières en liefdes en hebben elkaar jaren niet willen zien. Een gewelddadige speling van het lot brengt ze alsnog samen. Voor even lijkt de familie weer een warm en veilig nest.

Regie: Rob Ligthert
Spel: Peter Blok, Aus Greidanus sr, Justus van Dillen, Xander van Vledder

Aanmelden


Je kunt je aanmelden tot 28 oktober voor de hele middag of een deel hiervan. Op het aanmeldformulier staan alle onderdelen van het programma duidelijk aangegeven.

> Klik hier om je aan te melden

Synergiemodel
Synergiemodel

Meer informatie


Neem voor meer informatie contact op met Bernadette Biegstraaten, projectmedewerker Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs:

bbiegstraaten@hart-haarlem.nl
023 5530104

Deel dit