MuziekLab
Evaluatieformulier
Leerkracht

Beste leerkracht,

Onlangs heeft je groep een module van MuziekLab afgerond. Voor het monitoren en verbeteren van ons aanbod is het voor ons belangrijk om van de leerkrachten te horen hoe de module is bevallen. We willen je daarom vragen dit evaluatieformulier in te vullen. Je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de docent, tenzij je hierom vraagt.

Alvast bedankt voor je hulp!

Groet,

Team Hart MuziekLab

In hoeverre waren de kinderen enthousiast, welke les sprak het meest aan, welke het minst en waarom? Hoe sloot het niveau van de lessen aan bij de kinderen? Hoe is het aanbod van instrumenten (indien van toepassing) / thema / inhoud van de module bevallen?
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Denk bijvoorbeeld aan de keuze van liedjes / instrumenten / werkvormen. Waar werd je zelf blij van? Wat was een eyeopener voor jou?
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Je kunt denken aan de samenwerking met de leerkracht, het pedagogisch en didactisch handelen van de docent, de vakinhoudelijke kwaliteit, etc. In het geval van meerdere docenten graag de docent benoemen.
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Welk cijfer geef je de lessen van MuziekLab *
Denk bijvoorbeeld aan het lesmateriaal, het tijdstip en dag van de week van de les, de gang van zaken rond de afsluiting, rond de opslag en het gebruik van instrumenten en extra ruimtes (indien van toepassing), etc.
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Je kunt nog 3000 karakters invoeren

Dit is het einde van het evaluatieformulier. Klik hieronder op de blauwe knop om het formulier te versturen. Veel dank voor het invullen!