Fondsen

Om cultuurparticipatie te bevorderen bieden diverse regionale en landelijke fondsen subsidie voor culturele initiatieven.

Benieuwd welke fondsen of partners culturele projecten voor ouderen stimuleren? Bekijk het overzicht en lees meer over de mogelijkheden. 

Landelijke fondsen


Stichting RCOAK

Ondersteunt in heel Nederland initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.
Naar de website

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland 
Steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. 
Naar de website

Oranjefonds
Steunt sociale projecten die mensen met elkaar verbinden.
Naar de website

Fonds Sluyterman van Loo
Stimuleringsfonds voor ouderenprojecten dat de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland bevordert.
Naar de website

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.
Naar de website

VSBfonds
Stimuleert sociale en culturele initiatieven waarbij mensen leren en zich ontwikkelen.
Naar de website

Stichting Het R.C. Maagdenhuis 
Ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen.
Naar de website

Kansfonds
Steunt projecten doe gericht zijn op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen met de samenleving.
Naar de website

Nationaal Ouderenfonds
Subsidie voor ouderenprojecten in zorginstellingen.
Naar de website

Regionale fondsen


Bavo stichting
Steunt projecten ter bevordering van het welzijn van ouderen.
Naar de website

JC Ruigrok Stichting
Ondersteuning van initiatieven op het gebied van o.a. cultuur, sport & bewegen en sociaal-maatschappelijke projecten.
Naar de website

Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn
Biedt steun aan projecten in de regio Kennemerland die het welzijn van ouderen bevorderen.
Naar de website

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem
Steunt (sociaal-)culturele projecten in de stad op het gebied van o.a. cultuureducatie en talentontwikkeling. 
Naar de website

Platformen ouderenprojecten en financiering

Fondsen voor ouderen
Wegwijzer voor financiële steun voor projecten met ouderen in de hoofdrol.
Naar de website

Voor de ouderen 
Platform om geld in te zamelen voor het welzijn van ouderen met aanvullend mogelijke brijdrage van fondsen. 
Naar de website

Lang Leve Kunst
Platform over kunst- en cultuurparticipatie door ouderen en financiering van projecten.
Naar de website