Financiële middelen middelbaar beroepsonderwijs

Op dit moment zijn er voor het middelbaar beroepsonderwijs verschillende mogelijkheden om financiële middelen bij fondsen aan te vragen voor cultuureducatie.

Cultuureducatie in het mbo

Fonds voor cultuurparticipatie

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan kun je als mbo- of culturele instelling een subsidieaanvraag indienen.

Je vraagt aan voor een cultuureducatief project, met als resultaat hedendaags aanbod dat aansluit bij de studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls geeft. Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen een mbo-instelling, een lokale culturele instelling en mbo-studenten. Je gaat een samenwerking aan met lokale partners om studenten ook bekend te laten raken met hun culturele omgeving. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit project kan deskundigheidsbevordering nodig zijn. Dit maakt je project nog toekomstbestendiger. Ook bied je ruimte voor een cultuurexperiment door studenten, waarin zij zelf verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van een cultuureducatief project. De ervaringen die de studenten opdoen neem je als belangrijke kennis mee in de verdere ontwikkeling van het aanbod.

Aanvragenperiode: tot en met 1 februari 2024
Let op: creatieve mbo opleidingen komen niet aanmerking voor deze regeling.
Meer informatie op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds 21
Het programma ‘kunsteducatie voor mbo’ers’ wil culturele instellingen stimuleren om toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Aanvragen voor educatieprojecten kunnen meerjarig zijn (programma’s) of semi-permanente (museale) presentaties. Criteria zijn professionaliteit, kwaliteit en actualiteit. Het aangevraagde bedrag kan maximaal €50.000,- bedragen waarvan het Fonds 21 50% bijdraagt. Meer informatie

Meer informatie over fondsen voor het mbo.

MBO card – Cultureel Jongeren Pas in het mbo
Studenten en docenten in het mbo kunnen gratis een persoonlijke CJP kaart (twv €17,50) aanvragen. De student kan met de kaart met korting musea en theaters bezoeken, maar ook festivals en bioscopen.

Culturele activiteiten biedt inspiratie om de horizon van studenten te vergroten. Door aandacht te geven aan creatieve vakken maar ook door verbinding te leggen mat andere vakken zoals burgerschap. Door de integratie van culturele activiteiten met het onderwijsprogramma kan de student leren wat de betekenis is van kunst en cultuur voor zijn/haar/hun beroepspraktijk en eigen leven.
Docenten kunnen een actieve rol spelen in de aanvraag van een CJP kaart door studenten. CJP heeft een pakket samengesteld met middelen die ingezet kunnen worden op de narrow-casting, het intranet, de schoolwebsite, het instagram-account, of gewoon via de mail. Deze zijn hier te vinden.
Op dit moment wordt onderzocht of de mbo-card, net als de Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs, met budget kan worden gelanden. Tot die tijd kan je als docent via het platform CJP Educatie speciaal aanbod van culturele instellingen voor het beroepsonderwijs vinden.

Meer informatie over een persoonlijke CJP voor studenten en docenten
Meer informatie voor docenten op het platform CJP Educatie