Evi : inzicht in cultuuronderwijs

Evi is een zelfevaluatie instrument voor basis- en voortgezet onderwijs. Evi is er voor én van de school die hiermee de eigen ontwikkeling van cultuureducatie zichtbaar maakt.

Evi helpt scholen met het verbeteren van hun cultuuronderwijs.
Evi is een zelfevaluatie instrument voor basis- en voortgezet onderwijs. Evi is er voor én van de school die hiermee de eigen ontwikkeling van cultuureducatie zichtbaar maakt. De tool helpt scholen met het versterken en borgen van cultuuronderwijs.

Wat heb je aan Evi?
• zicht en grip op ontwikkeling van cultuuronderwijs
• inzicht in de stappen die je al hebt gezet, in kwaliteiten, knelpunten en ontwikkelwensen
• concrete handvatten voor actie
• een gespreksinstrument dat je met het team, culturele instellingen, andere scholen of de inspectie kunt gebruiken

Hoe werkt het?
Evi bestaat uit een vragenlijst die je online invult. Na afloop ontvang je een rapport dat inzicht geeft in de stand van zaken van cultuuronderwijs op jouw school. Door Evi eens per (twee) jaar in te vullen bouwt de school een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op school zichtbaar wordt.

• Iedere school ontvangt een mail met daarin de inloggegevens.
• Via de link www.evi2.nl kom je op de website van Evi.
• Hier kun je de inloggegevens invullen. Gebruik je Evi voor het eerst dan maak je een account aan.
• Als je Evi voor het eerst gebruikt raden we aan dit samen met jouw Hart adviseur te doen.
• Na het invullen van Evi ontvangt de school een dossier dat je samen met de Hart adviseur kunt gebruiken om de voortgang van cultuuronderwijs te bespreken.

Wanneer?
Evi kan worden ingevuld van 1 april tot 30 juni 2023 voor PO en van 1 mei tot 31 december voor VO.