Over Hart

Hét centrum voor kunst, kennis en cultuur in Haarlem

Bij Hart kun je je creativiteit, talent en plezier tot bloei laten komen. Muziek, beeldende kunst, theater & dans, taal & literatuur, filosofie, nieuwe media - en nog veel meer - allemaal Thuis bij Hart. Ons monumentale pand biedt fijne cursusruimten en plekken om in alle rust te vergaderen.

Hart brengt leerlingen in het onderwijs in aanraking met de rijkdom van kunst en cultuur. Verbeelden, creëren, ontdekken en plezier maken staan hierbij centraal. Op scholen in Zuid-Kennemerland verzorgen we programma's zoals CultuurMenu, MuziekLab en HIT.

Hart Cultuur in School adviseert en bemiddelt bij cultuurprogramma's voor het primair en het voortgezet onderwijs. Scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders kunnen voor scholing en advies over hun cultuurbeleid contact opnemen met het Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem.

Gegevens


ANBI status

Hart beschikt over een ANBI status. Donateurs van culturele ANBI'S hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Klik hier voor meer informatie.

RSIN
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Hart is 850598059.

Directeur-Bestuurder
Frans Funnekotter

Raad van Toezicht
Victor Eiff (voorzitter)
Carel Weijers (secretaris)
Wouter van Kan
Rob Jansen

Doel en bedoeling
In plaats van de gangbare termen "missie en visie" spreken we in ons meerjarenbeleidsplan van Doel en Bedoeling, in de overtuiging dat dit meer levende en sprekende termen zjn, die beter passen bij Hart.

De bedoeling
In kunst en cultuur uiten we als mens onze indentiteit. Het samen beleven, maken en delen van kunst en cultuur verhoogt het gemeenschapsgevoel en draagt bij aan een creatieve, innovatieve en leefbare samenleving. Hart bouwt hieraan mee door op inspirerende, prikkelende en verbindende wijze cultuureducatie toegankelijk en bereikbaar te maken voor alle inworers van Haarlem. Hart draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenene. Hart geeft mede vorm aan het ontwikkelen van kennis, ambacht, vaardigheden en talent. Hart inspireert, verbindt en faciliteert.

Het doel
Hart wil in de periode 2017 - 2020 onderstaande doelen raliseren:
- Zichtbaarheid, naamsbekendheid & imago versterken;
- Relevantie vergroten;
- Klantenbinding verbeteren;
- Van aanbodgericht naar vraaggericht werken;
- Talentontwikkeling, creativiteit & ambacht (blijven) stimuleren;
- Continuïtieit (financieel gezond) behouden;
- Uitbouwen/ versterken duurzame bedrijfsvoering.

Beleidsplan Hart
Visie op Hart 2017-2020

CAO
Beloning van werknemers van Hart vindt plaats volgens de CAO Kunsteducatie.

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2017
Bijlage bij Jaarverslag 2017


Duurzaamheid


Ook voor Hart is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke pijler binnen de organisatie. Wij hebben dan ook onze handtekening gezet onder de Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Met het ondertekenen van deze verklaring conformeren wij ons aan de volgende afspraken:

  • Wij zijn het centrum van Haarlem op het gebied van kunst, cultuur en kennis. Onze gecertificeerde professionals leiden mensen op, inspireren en stimuleren de creativiteit.
  • Wij informeren onze cursisten, leveranciers en huurders dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/ of sociaal keurmerk.

Green Key
Wij hebben een gouden Green Key centificatie. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt.
Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
Uiteraard streven wij ernaar om onze gouden certificering te behouden!
Lees meer over Green Key.

Hart maakt onderdeel uit van Haarlem Plastic Vrij.
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Patronaat, Toneelschuur, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Teylers Museum, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Hart en het Noord-Hollands Archief zetten zich in voor Haarlem Plastic Vrij. Samen met Circus Circulair, Dopper, De Groene Mug, NME, Spaarnelanden en de Vishal brengen wij een beweging in Haarlem op gang om de inwoners bewust te maken van plastic afval. Gedurende het projectjaar 2017-2018 worden er regelmatig activiteiten georganiseerd gerelateerd aan het thema plastic. Het hogere doel achter Haarlem Plastic Vrij is Haarlem Klimaatneutraal en Circulair in 2030. Aan deze ambitie van de stad Haarlem willen wij graag bijdragen.
Lees meer over Haarlem Plastic Vrij.

Deel dit