CMK | Behoefteonderzoek vakintegratie

Hoe wil jij vakintegratie in jouw school verder ontwikkelen? Wat kan Hart hierin betekenen? 

Organisatie inspiratieavonden *
Organisatie scholing *
Cultuurpartners betrekken bij ontwikkeling vakintegratie in de school *
Maatwerk/persoonlijke begeleiding op school/voor mijzelf *
Uitwisseling met collega's van verschillende scholen, gegroepeerd op thema/methode *

Verwerking persoonsgegevens
Hart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Je kunt nog 3000 karakters invoeren

Deel dit