CmK in Beeld | CultuurNetwerk VO

Eind december 2017 kwamen ruim 20 VMBO-docenten en medewerkers van culturele instellingen bijeen in het Seinwezen. Centraal thema was met elkaar te werken aan de verbinding tussen VMBO scholen en cultuurpartners in de stad. Speciaal voor deze middag presenteerde Anne-Marie Kremer van Cultuurontwerp haar co-creatie model.

foto: Stephanie Driessen
19 december 2017

CultuurNetwerk VO
In dit netwerk wisselen VO docenten kennis en ervaring uit op gebied van cultuuronderwijs en verdiepen ze zich samen met een cultuurpartner in een onderwerp

Meer info