Cultuurkracht 023 | cultuurpartners

Je bent aan het werk of gaat werken op een Cultuurkracht 023 school. Op deze pagina vind je informatie over de inhoud van het Cultuurkracht 023 programma en de praktische zaken voor jou als cultuurpartner.

Wat is Cultuurkracht 023?

In het programma Cultuurkracht 023 werken 51 Primair Onderwijs en 7 Voortgezet Onderwijs scholen van de gemeenten Haarlem, Heemstede en Zandvoort met cultuurpartners samen om de kwaliteit van hun cultuuronderwijs te verbeteren. Het programma is de uitwerking van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, waar Hart penvoerder van is. Lees hier meer over Cultuurkracht 023

Samenwerking cultuurpartner en school

In het schoolbegeleidingstraject gaan de adviseur van Hart en de ICC-er, al dan niet met de directeur en of cultuurwerkgroep, in gesprek over het cultuuronderwijs op de school. Hierin onderscheiden we visie, deskundigheidsbevordering, programma en samenwerking. De gewenste situatie wordt besproken en de leerdoelen en competenties. Wat kunnen en kennen leerlingen? Waarin ontwikkelen zij? Wat hebben de leerlingen ervaren? Op basis van de antwoorden wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar mogelijke cultuurpartners. We putten uit het netwerk van de school zelf en natuurlijk uit het netwerk van Hart. De adviseur draagt cultuurpartners voor aan de school en de school neemt zelf contact op. Uit verkennende gesprekken wordt de school duidelijk met welke cultuurpartner(s) gewerkt gaat worden. Dit kunnen kort- en langdurige samenwerkingen zijn, waarbij deze altijd worden geëvalueerd. Naar gelang behoefte kan de adviseur hier een begeleidende rol in spelen.

Financiele procedure

  • De school kiest een cultuurpartner uit i.o.m. de adviseur van Hart.
  • De cultuurpartner bespreekt de opdracht met de school en de adviseur van Hart.
  • De adviseur stelt samen met de cultuurpartner een afsprakenformulier op.
  • De adviseur van Hart stuurt het afsprakenformulier naar de school voor akkoord.
  • Ben je ZZP-er dan stelt Hart een Overeenkomst van Opdracht op die door de directeur van Hart en door de cultuurpartner getekend moet worden voor aanvang van de werkzaamheden.
  • De cultuurpartner stuurt binnen vier weken na afloop van de laatste activiteit de factuur tav Hart, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem naar facturen@hart-haarlem.nl o.v.v. kostenplaats 5030 en naam school.
  • Hart gaat over tot betaling indien afsprakenformulier en factuur overeenkomen.
  • Culturele activiteiten aan personen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van btw.
  • Reiskosten worden vergoed op basis € 0,23 per km. Reiskosten op minder dan 10 kilometer enkele reisafstand van huis evenals reistijd worden niet vergoed.
  • Het CmK budget kan niet besteed worden aan transportkosten van materiaal of aanschaf van lesmethodes.

VOG verklaring

Als je als cultuurpartner activiteiten met kinderen op een Cultuurkracht 023 school gaat uitvoeren dan vraagt Hart om een VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Heb je nog een VOG dan mag deze niet ouder zijn dan 6 maanden. Heb je geen (geldige) VOG dan vraagt Hart deze voor je aan bij www.justis.nl. Mail dan de volgende gegevens: voornaam en achternaam, emailadres en functie naar kenniscentrum@hart-haarlem.nl. ovv Aanvraag VOG. Een VOG verklaring wordt vergoed door Hart.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met Bernadette Biegstraaten, projectmedewerker Kenniscentrum bbiegstraaten@hart-haarlem.nl

Deel dit