Pieter Teyler zette zijn idealen om in daden met als doel het realiseren van een mooiere samenleving voor iedereen. In Pieter Teylers Huis onderzoek jij jouw eigen idealen aan de hand van zijn dromen en zet je deze om in een gedicht. Na deze krachtsessie kun je de verkregen inspiratie, mede met behulp van de geboden toolkit, direct toepassen in je eigen klas!

Teylers Museum