Ontdek waar kansen liggen voor de culturele ontwikkeling van jouw leerlingen in Zuid-Kennemerland!

Alle kinderen moeten zich kunstzinnig en cultureel kunnen ontwikkelen. Een krachtig cultuureducatief systeem in de omgeving rondom het kind is daarvoor onmisbaar. Zo’n systeem bestaat uit verschillende partijen, zoals scholen, ouders, culturele instellingen en verenigingen die samen de culturele ontwikkeling van het kind mogelijk maken. “Een rijk cultureel educatief systeem is niet voor ieder kind vanzelfsprekend, blijkt uit ons onderzoek ‘Kunst en cultuur voor jou en mij?’. Samen creëren we nog meer kansen voor deelname aan cultuur.”

Maak met behulp van de tool van Melissa Bremmer en Marian van Miert een start van een cultuureducatieve systeemanalyse en kijk waar de kansen en belemmeringen liggen voor de culturele ontwikkeling van de kinderen en jongeren in Zuid-Kennemerland. Met de actiepunten die je formuleert, kun je meteen aan de slag!

Melissa Bremmer | lector kunsteducatie | Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten
Drs. Marian van Miert | werkveldspecialist | LKCA

Deze krachtsessie is voor iedereen die werkzaam is in het (speciaal) onderwijs, de cultuursector, het sociaal domein of bij de gemeente.