Inspiratie voor Co-Creatie

Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs | Renske Hoogervorst

Co-Creatie is een ontmoeting tussen onderwijs en cultuur met de culturele ontwikkeling van de kinderen als uitgangspunt. Hoe werkt Co-Creatie en wat is ervoor nodig om samen succesvol te co-creëren? In deze sessie werd dit duidelijk. Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs gaat dit najaar Co-Creatie tussen scholen en lokale culturele partners faciliteren met middelen vanuit de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit.

Inspiratie voor Co-Creatie Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs | Renske Hoogervorst | Foto: Stephanie Driessen
Inspiratie voor Co-Creatie Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs | Renske Hoogervorst | Foto: Stephanie Driessen
Inspiratie voor Co-Creatie Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs | Renske Hoogervorst | Foto: Stephanie Driessen

Deel dit