Vakgeïntegreerd werken met cultuuronderwijs

Intern Cultuurcoördinator (ICC'er) Miranda Hofstee

Vakgeïntegreerd werken met cultuuronderwijs heeft de aandacht bij scholen en schoolbesturen. Uit recent onderzoek van het LKCA blijkt dat ruim 80% van de leerkrachten ziet dat leerlingen meer gemotiveerd en betrokken zijn als lesstof in samenhang met cultuurvakken wordt aangeboden. Op deze manier werken vraagt flexibiliteit en creativiteit van leerkrachten. Wat is nodig om vakgeïntegreerd cultuuronderwijs met kwaliteit aan te bieden? Hoe pak je dat aan als school en hoe houd je je team hierbij enthousiast en betrokken? Miranda Hofstee was ICC'er bij de Tijo van Eeghenschool en vertelde tijdens deze inspiratiesessie hoe zij wereldoriëntatie en beeldende vorming op school hebben geïntegreerd en hoe zij dit proces als ICC’er heeft begeleid.

Vakgeïntegreerd werken met cultuuronderwijs | Intern Cultuurcoördinator (ICC'er) Miranda Hofstee

Deel dit