In gesprek met Mark Mieras

Besloten sessie voor beleidsmakers, schoolbesturen en schoolleiders

Mark Mieras ging in gesprek met schoolbestuurders, beleidsmakers en schoolleiders over cultuur als voeding voor leren. Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en aangaan van een dialoog aan de hand van de keynote.

Mark Mieras

Kunstvakdocenten zouden voor andere docenten een rolmodel moeten zijn.

Deel dit