Themamiddagen

Verdieping op gebied van muziek, beeldend of drama.

Aansluitend op de behoefte aan verdieping van scholen die meegedaan hebben aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in 2017 - 2020 worden er themamiddagen georganiseerd rondom muziek, beeldend of drama.