Scholing cultuurpartners

Scholing van cultuurpartners op gebied van vakdidactiek, procesgerichte didactiek en ondernemerschap

Houd onze agenda in de gaten voor actuele informatie.