Training Cultuurcoördinator VO

Cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs hebben steeds meer de behoefte aan aanvullende training om een gedegen en breed gedragen bijdrage te leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school. Om aan die behoefte tegemoet te komen, hebben verschillende culturele steuninstellingen een training opgezet voor cultuurcoördinator in het VO.

Bij voldoende animo start in najaar 2023 een training in regio Noord-Holland. Heb je interesse, stuur een mail naar Eske Scheele, coordinator VO escheele@hart-haarlem.nl

De rol van de cultuurcoördinator
De rol van cultuurcoördinator ligt vaak bij kunstvakdocenten, CKV-docenten en/of iemand anders die de taak heeft om cultuur op school te regelen. Deze rol wordt vooral vervuld vanuit kennis van en passie voor cultuur. Zij zijn aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs, maar de borging van deze taak is vaak niet officieel vastgelegd en erkend. De coördinatoren zijn hier ook lang niet altijd voor opgeleid en moeten regelmatig zelf het wiel uitvinden.

Cultuurcoördinatoren hebben de wens om meer kennis en vaardigheden op te doen om hun rol goed te vervullen. Vooral over het ontwikkelen van cultuurbeleid, het opzetten en onderhouden van netwerken, het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen en ook om draagvlak te creëren binnen de school en in de directe omgeving.

Inhoud training Cultuurcoördinator VO
In het najaar start bij voldoende animo de Training Cultuurcoördinator VO. Deelnemers gaan aan de slag met hun persoonlijke leervraag en eigen werksituatie met als doel om cultuuronderwijs op hun school naar een hoger plan te tillen. Na succesvolle afronding van de training ontvangen de deelnemers van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO.

In de training werken de deelnemers aan verschillende aspecten die van belang zijn voor de cultuurcoördinator:

 • het vergroten van hun kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie;
 • het verhogen van eigenaarschap bij collega’s, teams en directie;
 • het vergroten van het netwerk en expertise van culturele instellingen;
 • hoe een cultuurcoördinator bij kan dragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen;
  het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers;
 • een beleidsplan of ander beroepsproduct voor de eigen school of culturele instelling;
  de persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

De training is opgebouwd uit vier fasen:

 • oriëntatie;
 • onderzoek;
 • uitvoering;
 • evaluatie.

Aan het begin van de training kijken de deelnemers naar hun eigen werkpraktijk en waar zij het verschil zouden kunnen maken. In de tweede fase onderzoeken zij welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen. Daarna komt het er op aan om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren en te kijken wat het effect daarvan is. Aan het einde van de training kijken de deelnemers terug op de inzichten die zij opgedaan hebben en welke persoonlijke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die de deelnemers willen nemen.

Studiebelasting en kosten
De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet van de deelnemers en de kosten bedragen rond de 750 euro. De contacturen bestaan uit 5 fysieke bijeenkomsten, tussentijdse individuele consultatie en 1 fysiek certificeringsmoment. 

Interesse?
Bij voldoende animo start in najaar 2023 een training in regio Noord-Holland. Heb je interesse, stuur een mail naar Eske Scheele, coordinator VO escheele@hart-haarlem.nl