Cursus Interne Cultuurcoördinator
3-daagse opleiding

Wil je dat kunst en cultuur een betekenisvolle rol gaat spelen op jouw school? Dat het goed aansluit op de visie van de school en de leerlingen en omgeving van de school. Dan is de training Interne Cultuurcoordinator (ICC) voor het primair onderwijs het antwoord! In de cursus Interne Cultuurcoördinator werk je aan een cultuurplan* dat onderdeel is van de visie op onderwijs van de school. Na afronding van de cursus kan Hart Kenniscentrum jou en je school verder begeleiden bij de implementatie van het plan.

De cursus wordt in samenwerking met Plein C uitgevoerd.

Inhoud van de cursus
De cursusdagen en de bijbehorende opdrachten op school zorgen voor input waarmee jij je plan kunt schrijven. Gedurende de cursus is er veel aandacht voor de voorwaarden die bijdragen aan goed cultuuronderwijs: financiën, draagvlak in je team en jouw rol als ICC’ er.

Aan het eind presenteer je het cultuurplan op school aan jouw team.
Heb je de cursus met succes afgerond, dan ontvang je een landelijk ICC-certificaat.**

Duur van de cursus
De cursus bestaat uit 3 dagen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 26 uren voor studie en schrijven van het plan. Voorafgaand vindt een telefonisch intakegesprek tussen jou en een adviseur van Hart plaats om verwachtingen en wensen scherp te stellen. Houd eveneens rekening met het inplannen van een teamsessie cultuuronderwijs van minimaal een half uur tussen cursusdag 1 en cursusdag 2. En reserveer een datum voor het presenteren van je plan aan je team aan het eind van de cursus.

Studiemateriaal
Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het dossier ICC. Inhoud van dit dossier is ook digitaal te vinden op de website van het LKCA.

Voorwaarden 
Inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst.

  • De directeur gaat akkoord met deelname en faciliteert tijdens de cursus twee teamsessies cultuuronderwijs van minimaal een half uur.
  • De kosten voor deelname aan de ICC-basiscursus bedragen € 750,-. 
  • Inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst.
  • Na inschrijving heb je twee weken bedenktijd. Binnen deze periode kan je je inschrijving kosteloos annuleren. Daarna worden volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
  • Deelname aan cursusdag 1 is verplicht, bij verzuim van cursusdag 2 of cursusdag 3 dan moet deze ingehaald worden bij een volgende cursus. 
  • De opleiding gaat door bij minimaal 15 deelnemers en wordt gegeven door een trainer van Plein C en een trainer van Hart. 

Doelgroep
Leerkrachten primair onderwijs

Data
DI 30 januari 2024
DI 27 februari 2024
DI 19 maart 2024

Certificaatuitreiking: DI 23 april 2024

Tijd
9.30 - 17.00 uur

Locatie
Diverse inspirerende locaties in Haarlem en omgeving. 

Studielast
50 uur (3 dagen van 8 uur op locatie en 26 uur huiswerk)

Kosten
750 euro inclusief cursusmateriaal. Voor deelnemers werkzaam op een school in Zuid-Kennemerland wordt de opleiding kosteloos*** aangeboden.

Aanmelden
Binnenkort kan je aanmelden via de website van Plein C.

Vragen
Heb je belangstelling voor de cursus Interne cultuurcoördinator of andere vragen, mail dan naar kenniscentrum@hart-haarlem.nl

*Heeft jouw school al een ICC-er en een actueel cultuurplan? Dan wordt er tijdens de cursus geen volledig nieuw plan gevraagd maar werk je aan het actualiseren en/of verstevigen van het bestaande cultuurplan.

** De ICC-cursus is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

***gefinancierd uit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit