Training Interne Cultuurcoördinator
3-daagse opleiding

Wil je dat kunst en cultuur een betekenisvolle rol gaat spelen op jouw school? En leerlingen op een structurele wijze met cultuur in aanraking komen? Dan is de training Interne Cultuurcoördinator iets voor jou! Plein C biedt deze training samen met Hart aan voor de regio Zuid-Kennemerland in het voorjaar van 2025. Voor de ICC-training is geen vooropleiding vereist.

In drie trainingsdagen, verspreid over drie maanden, wordt er met informatie, inspiratie, uitwisseling en tijd gebouwd aan een cultuurplan dat energie brengt in de school. Na afronding van de training kan Hart verder begeleiden bij de implementatie van het plan.

Inhoud van de training
In de training is veel aandacht voor de voorwaarden die bijdragen aan goed cultuuronderwijs zoals financiën, draagvlak in je team en jouw rol als ICC’ er. Daarnaast leer je ook de culturele omgeving kennen en in gesprek te gaan met cultuurpartners. Aan het eind van de training heb je alle bouwstenen om met een cultuurplan aan de slag te gaan. Heb je de training met succes afgerond, dan ontvang je een landelijk ICC-certificaat.

Data en tijden
DI 21 januari 2025, DI 25 februari 2025, DI 18 maart 2025 van van 9.30 tot 17.00 uur.  De feestelijke certificaatuitreiking vindt plaats op DI 13 mei van 14 tot 17 uur. 

Studielast
50 uur inclusief de drie trainingsdagen. Meer informatie.

Studiemateriaal
Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het dossier ICC. Verder wordt, aan de hand van een door Plein C ontwikkeld canvasmodel, gewerkt aan een cultuurplan.

Kosten
De prijs van de ICC-training is € 1000. De eerste 8 aanmeldingen worden kosteloos aangeboden door Hart. Dit wordt betaald vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.  

Voorwaarden
Zie voorwaarden Plein C. De opleiding gaat door bij minimaal 8 deelnemers en wordt gegeven door Judith Vossen, trainer bij Plein C.

Doelgroep
Leerkrachten primair onderwijs

Locatie
Diverse inspirerende locaties in Haarlem en omgeving.

Aanmelden
Je kan je binnenkort aanmelden via Plein C. Heb je interesse, stuur dan alvast een mail naar kenniscentrum@hart-haarlem.nl dan laten wij je weten wanneer je je kan aanmelden. 

Vragen
Heb je vragen over de training Interne cultuurcoördinator of andere vragen, mail dan naar kenniscentrum@hart-haarlem.nl