Ga direct naar inhoud

Kinderen van Toen

Waar komt de uitdrukking ‘onder de plak zitten’ vandaan en wat is eigenlijk een pechvogel?
Vroeger wisten kinderen het antwoord wel op deze vragen. Hoe was het om in de 19e eeuw naar school te gaan? En, wanneer ontstonden de eerste scholen? Leerlingen ontdekken op speelse wijze hoe kinderen in de 19de eeuw leefden en hoe het er toen aan toe ging op school.
Wat zijn de verschillen met nu? Daarnaast leren de leerlingen over de geschiedenis van het onderwijs en dat onderwijs niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend was en nog steeds niet overal
is! Aan het einde van de les ervaren de leerlingen hoe het is om een dictee op een leitje te schrijven.

Bijzonderheden

Doel: Aan het eind van deze activiteit weten de leerlingen alles over de geschiedenis van het onderwijs. En het verschil hoe het was om kind te zijn in de 19e eeuw en hun eigen leven.
Trefwoorden:
onderwijs, geschiedenis, 19e eeuw, recht van het kind, wereldorientatie
Locatie:
op school
Duur: 60 minuten

Voorwaarden

Museumles in de klas

Evaluatie

Graag horen wij je mening over de activiteit. Wil je daarvoor ons online evaluatieformulier invullen? We ontvangen graag een evaluatie per groep.

Deze activiteit wordt aangeboden vanuit het CultuurMenu. Heb je vragen? Neem dan contact op via de mail of bel 023-5530414.

Meer informatie